Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Poslední změna: Pátek 29.04.2016 07:14
2013

Kontaktní osoby ÚMOb Slezská Ostrava

organizační zajištění


vedoucí oddělení civilněsprávních činností
599410446 6 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

Ing. PetrTobolík

vedoucí odboru vnitřních věcí

599410082 2A / Slezská Ostrava, Těšínská 35

voličské průkazy, seznamy voličů


referent agendy ohlašovny a matriky
599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

referent agendy matriky
599410085 3 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

Informace o volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

!!!Pro otevření žádosti je nezbytné nainstalovat volně dostupný Software602 Form Filler!!!

Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou

Žádost o návštěvu členů OVK s přenosnou volební schránkou - eMIA formulář

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR - eMIA - formulář

Pozvánka na 1. zasedání členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Po předložení kandidátů zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina bude zaregistrována do 10.10.2013, zašleme všem kandidátům písemně pozvánku na první zasedání OVK . Jelikož 1. zasedání je svoláno panem starostou  již na 14.10.2013, je zvolena tato forma sdělení.

Harmonogram úkolů a lhůt

473 - SMO - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

474 - SMO - Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26.10.2013, za MOb Slezská Ostrava jmenuji

475 - SMO - Zajištění informace voličů o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytnutí informace o počtu a sídel volebních okrsků

476 - SMO - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

539 - SMO - zveřejňuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti

595 - SMO - odvolávám pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jmenuji

600 - SMO - deleguji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Dosažené volební výsledky

městský obvod Slezská Ostrava celkem

městský obvod Slezská Ostrava po jednotlivých okrscích

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »