Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do Evropského parlamentu

Poslední změna: Pátek 29.04.2016 07:14
2014

Kontaktní osoby ÚMOb Slezská Ostrava

organizační zajištění


vedoucí oddělení civilněsprávních činností
599410446 6 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

Ing. PetrTobolík

vedoucí odboru vnitřních věcí

599410082 2A / Slezská Ostrava, Těšínská 35

voličské průkazy, seznamy voličů


referent agendy ohlašovny a matriky
599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

referent agendy matriky
599410079 3 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

Informace o volbách do Evropského parlamentu

!!!Pro otevření žádosti je nezbytné nainstalovat volně dostupný Software602 Form Filler!!!

Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou

Žádost o návštěvu členů OVK s přenosnou volební schránkou - eMIA formulář

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR - formulář

Pozvánka na 1. zasedání členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu - Po předložení kandidátů zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina bude zaregistrována do 23.4.2014 , zašleme všem kandidátům písemně pozvánku na první zasedání OVK . Jelikož 1. zasedání je svoláno panem starostou  již na 30.4.2014, je zvolena tato forma sdělení.

Mgr. Karin Třaskošová

vedoucí oddělení civilněsprávních činností

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu

148 - SMO - Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

201 - SMO - Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24.5.2014, za městský obvod Slezská Ostrava

202 - SMO - Pro volby do EP, konané ve dnech 23. a 24.5.2014, za městský obvod Slezská Ostrava jmenuji zapisovatele

243 - SMO - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu

255 - SMO - odvolávám pro volby do EP, konané ve dnech 23. - 24. května 2014 následující zapisovatelku okrskové komise

256 - SMO - Informace voličů o době a místě konání voleb do EP

294 - SMO - pro volby do EP - přehled o telefonním spojení

318 - SMO - pro volby do EP deleguji

 

Dosažené volební výsledky

městský obvod Slezská Ostrava celkem

městský obvod Slezská Ostrava po jednotlivých okrscích

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »