Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do zastupitelstva krajů

Poslední změna: Pátek 29.04.2016 07:12 by slezsk109
2012

Kontaktní osoby ÚMOb Slezská Ostrava

organizační zajištění

Ing. PetrTobolík

vedoucí odboru vnitřních věcí

599410082 2A / Slezská Ostrava, Těšínská 35

vedoucí oddělení civilněsprávních činností
599410446 6 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

voličské průkazy, seznamy voličů


referent agendy ohlašovny a matriky
599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

referent agendy matriky
599410085 3 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 224 ze dne 27. června 2012 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů. Jejich konání bylo stanoveno na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

V Moravskoslezském kraji se volby do Senátu Parlamentu České republiky uskuteční ve volebním obvodu:
č. 68 Opava
č. 71 Ostrava-město
č. 74 Karviná

Registračním úřadem pro volby do zastupitelstev krajů je krajský úřad.

Registračními úřady pro volby do Senátu Parlamentu České republiky jsou:

Magistrát města Opava pro volební obvod č. 68
Magistrát města Ostrava pro volební obvod č. 71
Magistrát města Karviná pro volební obvod č. 74

Informace o podzimních volbách do zastupitelstev krajů v roce 2012

Více viz: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/volby.html

Harmonogram úkolů a lhůt

Úřední deska:

645 - SMO - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

664 - SMO - Oznámení - Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků a zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb pro volby do zastupitelstev krajů

669 - SMO - Pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. a 13. října 2012 za městský obvod Slezská Ostrava, jmenuji

688 - SMO - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaní ve dnech 12. a 13. října 2012

697 - SMO - Odvolávám pro volby do zastupitelstva krajů, konané ve dnech 12. - 13. října 2012, následující zapisovatele okrskových komisí

699 - SMO - deleguji pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. - 13. 10. 2012 do okrskových volbeních komisí, kde nebylo dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů následující občany:

762 - SMO - zveřejňuji pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. a 13.10.2012 přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti okrskové volební komise MOb Slezská Ostrava

763 - SMO - deleguji pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. - 13. 10. 2012 do okrskových volbeních komisí, kde nebylo dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů následující občany:

767 - SMO - deleguji pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. - 13. 10. 2012 do okrskových volbeních komisí, kde nebylo dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů následující občany:

 

Dosažené volební výsledky

městský obvod Slezská Ostrava celkem

městský obvod Slezská Ostrava po jednotlivých okrscích

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »