Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Tajemník pan Mgr. Gustav Kuchař

Poslední změna: Pondělí 26.11.2018 14:45 by slezsk109
Tajemník

tajemník
599410005 16 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

Mgr. Gustav Kuchař

 

Tajemník úřadu je vedoucím úřadu a zaměstnancem města zařazeným do úřadu městského obvodu, jmenovaným do funkce starostou po předchozím písemném souhlasu tajemníka magistrátu. Je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do úřadu, plní úkoly uvedené v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštním orgánům obce;
  • plní úkoly uložené mu starostou, zastupitelstvem nebo radou městského obvodu;
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům, zařazeným do úřadu městského obvodu;
  • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům, zařazeným do úřadu městského obvodu;
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád úřadu městského obvodu a další interní právní akty.

Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu s hlasem poradním.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »