Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Prohlášení o volbě druhého jména

Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:42 by slezsk109

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prohlášení o volbě druhého jména

 2. Základní informace k životní situaci

   Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu prohlašovatele nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

   Toto prohlášení není časově omezeno a nepodléhá správnímu poplatku.

  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

   V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká.

   Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci.

  2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

   Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

   Zvolené druhé jméno nesmí být stejné.

  3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

   Podejte písemné prohlášení o volbě druhého jména na příslušný úřad.

  4. Na které instituci životní situaci řešit

   Prohlášení o volbě druhého jména lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu prohlašovatele nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

  5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
   Těšínská 138/35, přízemí dv. č. 4
   716 00  Ostrava-Slezská Ostrava

   Úřední hodiny:

   pondělí a středa8:00–11:30     12:30–17:00
   čtvrtek
   8:00–11:30     12:30–14:30
   Bc. Martina Božková
   referent agendy matriky
   599410079 4 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
  6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   Na matričním úřadu je třeba předložit písemné prohlášení o volbě druhého jména, které obsahuje:

   Písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje:

   • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
   • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
   • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
   • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
   • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
   • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

   K prohlášení se připojí

   • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
   • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství
  7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah prohlášení o volbě druhého jména.

  8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

  9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá prohlašovateli do 30 dnů (od obdržení prohlášení s podklady) nový rodný list.

  10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

   Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., v němž budou uvedena obě jména.

  12. Elektronická služba, kterou lze využít
  13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   V případě zamítnutí prohlášení o volbě druhého jména je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

  15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  17. Související životní situace a návody, jak je řešit
  18. Popis byl naposledy aktualizován

   12.03.2012

  19. Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno

  Kontakt

  Kontaktní centrum

  844 121 314


  Spojovatelka

  599 444 444


  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  Těšínská 35
  710 16 Slezská Ostrava


  Úřední hodiny »