Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor vnitřních věcí

Poslední změna: Pátek 02.03.2018 08:01 by slezsk109

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva a rady městského obvodu, koordinuje činnost odborů, výborů, komisí a zvláštních orgánů při kontrole přijatých usnesení. Podílí se na zabezpečování úkolů na úseku odborné přípravy členů zastupitelstva. Zabezpečuje výkon státní správy vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Dále zabezpečuje správní činnosti na úseku přestupků, sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů. Vytváří organizačně technické a administrativní podmínky pro činnost tajemníka úřadu. Podílí se na zajišťování personálních úkolů v oblasti vzdělávání zaměstnanců a jejich dalšího rozvoje a v oblasti péče o zaměstnance. Zajišťuje vedení personální a platové agendy zaměstnanců města zařazených do úřadu.

Činnost odboru podle organizačního řádu

JUDr. Pavlína Švubová
vedoucí odboru vnitřních věcí
599410082 2A / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Jana Šerá
asistent
599410001 21 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Dana Borovcová
referent agendy spisové služby
599410410 102 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Bc. Martina Božková
referent agendy matriky
599410079 4 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Radek Dlouhý
operátor informačních a komunikačních technologií
599410000 2 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Radmila Foltýnková
referent agendy platové a personální
599410090 10 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Bc. Radim Gawlik
referent agendy přestupků
599410434 8 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Mgr. Eva Honyszová
referent agendy přestupků
599410010 9 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Aneta Kosmáková
referent agendy spisové a skartační služby
599410074 126 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Bc. Lenka Kuzníková
referent agendy rozpočtu a financování a pro volené orgány
599410089 2 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Bc. František Otáhal
referent agendy přestupků
599410066 9 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Ing. Ilona Peterová
referent agendy spisové služby a správce informačních a komunikačních technologií
599410032 416 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Zdenka Slabá
referent agendy spisové služby
599410447 102 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ing. Kateřina Svobodová
asistent
599410006 24 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Ivana Šmidáková
asistent
599410008 7 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Mgr. Karin Třaskošová
vedoucí oddělení civilněsprávních činností
599410446 8A / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Ing. Lubomír Turčík
správce informačních a komunikačních technologií
599410086 2 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Ing. Radmila Vítková
referent agendy platové a personální - zástupce vedoucího odboru VV
599410087 10 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Pavlína Volná
referent agendy ohlašovny a matriky
599410078 3 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Těšínská 35, Ostrava

Adresa:
Slezská Ostrava, Těšínská 35
Těšínská 35
710 00 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599410011

Adresa elektronické podatelny:
posta@slezska.cz

ID datové schránky: 56zbpub

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »