Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Parkovací karty

Poslední změna: Úterý 06.12.2011 09:33 by slezsk109

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Parkovací karty

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava  nařízením č. 8/2009 vymezilo na území města Ostravy oblasti s placeným stáním.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba starší 18 let, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti městského obvodu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti městského obvodu.

  Právnická osoba nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti městského obvodu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro získání parkovací karty A (abonentní) musí být žadatelem:

  1. Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti.
   Pro získání parkovací karty R (rezidentní) musí být žadatelem:
  1. Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblast.
  2. Vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti (fyzická osoba)

   

  Podrobnější informace jsou uvedeny v  nařízení Statutárního města Ostravy č. 8/2009.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně či v zastoupení na základě zplnomocnění.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, ul. Těšínská 35, 710 00, Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 1. patro, kancelář č. 203.

  Ivona Buroňová
  referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
  599410053 203 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vydání parkovací karty A (abonentní) je nutno předložit tyto doklady:

  1. užívací titul k prostorům sídla nebo provozovny,
  2. osvědčení o technickém průkazu vozidla,
  3. dále pak:
  • u fyzické osoby podnikající doklad o podnikatelské činnosti, nebo jiný doklad k podnikání,
  • u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
  • doklad o právní subjektivitě u osob nezapsaných v obchodním rejstříku.

  K vydání parkovací karty R (rezidentní) je nutno předložit tyto doklady:

  1. u občanů ČR platný průkaz totožnosti a doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz), u cizinců platný cestovní pas s potvrzením o trvalém pobytu,
  2. osvědčení o technickém průkazu vozidla (malý technický průkaz vozidla),
  3. vlastník nemovitosti - výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, na němž je vlastnické právo k předmětné nemovitosti zapsáno.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Bez formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  - cena parkovací karty A (abonent)                        3.600,- Kč/rok

  - cena parkovací karty R (rezident)                             360,- Kč/rok

  Poplatek se hradí výhradně v hotovosti u správce poplatku na základě předpisu platby .

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jedná se o vyřízení na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Neuplatňuje se.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  U vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů a vedoucího oddělení komunálních služeb.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2012

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »