Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Nájem hrobových míst

Poslední změna: Pondělí 12.12.2011 15:41 by slezsk109

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

1.uzavření   nové  smlouvy o nájmu nového hrobového místa

2.prodloužení smlouvy o nájmu stávajícího hrobového místa před uplynutím sjednané doby nájmu

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem hrobových míst

 2. Základní informace k životní situaci

  V souladu se zákonem 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění  sjednat nový nájem k novému hrobovému místu nebo prodloužit dobu nájmu ke stávajícímu  hrobovému místu před uplynutím sjednané doby nájmu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Novou nájemní smlouvu k novému hrobovému místu může uzavřít každá právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

  Následnou smlouvu o nájmu hrobového místa může uzavřít:

  • současný nájemce
  • osoba pověřená plnou mocí nájemce
  • osoba určená dědickým usnesením
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dostavit se do kanceláře oddělení  hřbitovní správy odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů(v budově u hlavního vstupu  do  ústředního hřbitova na ul. Těšínská č. 105), případně si domluvit schůzku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Informováním se osobně v kanceláři oddělení  hřbitovní správy nebo telefonicky na tel. č. 599 410 232.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, oddělení hřbitovní správy, Těšínská 105, Slezská Ostrava, 710 00, ( kancelář se nachází v budově u hlavního vstupu do ústředního hřbitova).

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách  na  Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů,  oddělení hřbitovní správy, Těšínská 105, Slezská Ostrava, 710 00.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • doklad k prokázání totožnosti
  • plnou moc v případě zastupování nájemce
  • dědické usnesení v případě úmrtí nájemce
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven.  Smlouvu o nájmu hrobového místa vystaví příslušný referent.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Úhrada užívacího práva k hrobovému místu se řídí platným „Ceníkem" za poskytování služeb na úseku hřbitovnictví v městském obvodu Slezská Ostrava. Úhrada se provádí v hotovosti, ve výjimečných případech a po předchozí dohodě lze provést úhradu převodem z účtu nebo složenkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyřízení  smlouvy  o nájmu hrobového místa v kanceláři  oddělení hřbitovní správy  je provedeno neprodleně, při platbě na účet do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Podepsání  nájemní smlouvy.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Neuplatňuje se.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon 256/2001Sb. o pohřebnictví  a o změně některých zákonů, v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce jsou stanoveny  v „Řádu  pro veřejná pohřebiště“.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  U vedoucí odboru TSKZaH nebo vedoucí oddělení hřbitovní správy.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Další informace , které v této souvislosti potřebujete, Vám budou sděleny  na tel. čísle 599 410 232.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.06.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »