Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

Poslední změna: Čtvrtek 18.10.2018 13:52 by slezsk109

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu pro oblast silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s odpady, veřejné a silniční zeleně, pohřebnictví, veřejně prospěšných služeb, životního prostředí. Na území městského obvodu se podílí na zajišťování údržby veřejné zeleně, válečných hrobů a pietních míst, vydávání rybářských a loveckých lístků, zabezpečení chodu hřbitovů, čistoty a provozuschopnosti místních komunikací, včetně součástí v samostatné i přenesené působnosti. V rámci výkonu státní správy plní funkci silničního správního úřadu pro místní komunikace a účelové komunikace a podílí se na zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Plní funkci správního úřadu pro povolování kácení dřevin mimo zvláště chráněná území a ukládá náhradní výsadbu. Je správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Eviduje trvalé označování psů a jejich chovatele.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Ing. Ilona Borošová
vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů
599410050 205A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ing. David Bořuta
referent agendy životního prostředí
599410423 310 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ivona Buroňová
referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
599410053 203 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Iveta Frančíková
referent agendy majetkové správy
599410232
Bc. Blanka Kašíková
referent agendy majetkové správy
599410232
Ing. Tereza Lichá
referent agendy ochrany přírody
599410423 310 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Nataša Lukášová
vedoucí oddělení hřbitovní správy
596248455
Alexandra Oborná
referent agendy dokumentace hrobových míst
599410231
Ing. Lukáš Sýkora
vedoucí oddělení komunálních služeb - zástupce vedoucího odboru TSKZaH
599410052 201 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ivana Taliková
referent agendy majetkové správy
599410232
Ing. Daniel Tvrdý
vedoucí oddělení zeleně a čištění
599410084 202 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ivana Zádrapová
referent agendy rozpočtu a financování, administrativy
599410051 205 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599410011

Adresa elektronické podatelny:
posta@slezska.cz

ID datové schránky: 56zbpub

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Formuláře

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »