Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor technické správy budov

Poslední změna: Středa 23.09.2015 08:11 by slezsk109

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu pro záležitosti týkající se správy domovního a bytového fondu, správy nebytových prostor a zabezpečování problematiky tepelného hospodářství. Je garantem realizace bytové politiky v městském obvodu.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Ing. Robert Wildner
vedoucí odboru technické správy budov
599410033 209 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Olga Pačáková
asistent, pracovník vztahů k veřejnosti
599410099 405 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ing. Jarmila Burdíková
rozpočtář
599410402 317 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ing. Tomáš Dušek
vedoucí odd. správy budov a tepelného hospodářství - zástupce vedoucího odboru TSB
599410038 213A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Karin Hrušková
referent agendy rozpočtu a financování, hospodář
599410034 210 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ivo Kováč
referent agendy účetnictví
599410415 307 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Darina Mladenovová
bytový technik
599410037 211 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Radek Nitka
bytový technik
599410031 213 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Jaroslava Vašíčková
vedoucí oddělení obslužných činností, referent agendy rozpočtu a financování
599410018 206 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599410011

Adresa elektronické podatelny:
posta@slezska.cz

ID datové schránky: 56zbpub

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »