Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Oddělení sociální práce

Poslední změna: Středa 13.01.2016 15:25 by slezsk109

 

Základní úloha oddělení

V souvislosti s legislativními změnami v sociální oblasti účinnými od 1.1.2012 bylo zrušeno oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany a agendy pomoci v hmotné nouzi a oddělení pomoci v hmotné nouzi pro rodiny s nezaopatřenými dětmi a nově vzniklo oddělení sociální práce.

Zaměstnanci oddělení sociální práce vykonávají sociální práci pro všechny cílové skupiny občanů - osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižené osoby, osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí. Od 1.1.2012 je na oddělení sociální práce vykonávána také agenda sociálního kurátora (tuto agendu do konce roku 2011 zajišťoval Magistrát města Ostravy).

Sociální pracovníci oddělení sociální práce jsou připraveni občanům poskytnout komplexní sociální poradenství a pomoc při řešení nejrůznějších životních situací. Například občanům poradí a pomohou

 • s vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny)
 • s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce
 • při hledání a změně zaměstnání
 • s vyřizováním dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek státní sociální podpory u úřadu práce
 • s vyřizováním příspěvku na péči
 • s vyřízením invalidity
 • s vyřizováním důchodů
 • při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy)
 • při hospodaření s finančními prostředky
 • při řešení bytové situace
 • při podání žádosti do domova pro seniory nebo domu s pečovatelskou službou
 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí
 • při výkonu funkce opatrovníka osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • při podání žádosti o ustanovení zvláštním příjemcem důchodu nebo dávek
 • při vztahových problémech
 • při řešení domácího násilí
 • při řešení dalších obtížných životních situací


Agendu mají jednotliví sociální pracovníci rozdělenu dle katastrálních území:

 • Ing. Daniela Zahrádková, kancelář č. 104, tel.: 599 410 412
  • sociální práce pro občany Koblova a Antošovic
  • správní řízení ve věci zvláštního příjemce důchodu pro občany celého městského obvodu Slezská Ostrava
  • kontrola výkonu funkce zvláštního příjemce důchodu pro celý městský obvod Slezská Ostrava
 • Bc. Ivana Řehová, kancelář č. 104, tel.: 599 410 411
  • sociální práce pro občany Hrušova
 • Lucie Hrbáčková, DiS., kancelář č. 106, tel.: 599 410 022
  • sociální práce pro občany Slezské Ostravy
 • Lenka Jonášová, kancelář č. 106, tel.: 599 410 022
  • sociální práce pro občany Muglinova a Heřmanic
 • Kateřina Kolářová, DiS., kancelář č. 107, tel.: 599 410 023
  • sociální práce pro občany Kunčic a Kunčiček
  • agenda sociálního kurátora

Pracoviště

Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599410011

Adresa elektronické podatelny:
posta@slezska.cz

ID datové schránky: 56zbpub

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »