Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor školství a kultury

Poslední změna: Středa 18.07.2018 15:52 by slezsk109

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem pro zabezpečení samostatné a přenesené působnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která je svěřena obcím. Je zaměřen na podporu a rozvoj kultury i umění v městském obvodu.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Mgr. Petra Nitková
vedoucí odboru školství a kultury
599410075 505 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Lenka Šimíčková
referent agendy rozpočtu a financování, asistent
599410093 510 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Hana Bončková
referent vztahů k veřejnosti, redaktor
599410418 506 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ing. Lenka Kačmaříková
referent agendy rozpočtu a financování - zástupce vedoucího odboru ŠaK
599410081 510 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ing. Ilona Kovalová
kontrolor
599410043 506 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Jan Král 599410030 510 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Mgr. Věra Vahalíková
galerista
599410426
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599410011

Adresa elektronické podatelny:
posta@slezska.cz

ID datové schránky: 56zbpub

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »