Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

Poslední změna: Pátek 24.01.2014 10:01

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

 2. Základní informace k životní situaci

  NÁJEM POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním v radě o nájemci a výši nájmu, musí být radou schválen záměr nájmu a tento záměr musí být vyvěšen na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VÝPŮJČKU POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.  Před rozhodnutím v radě o výpůjčce pozemku na dobu delší než 30 dnů, musí být radou schválen záměr výpůjčky a tento záměr musí být zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VSTUP NA POZEMEK

  Povolení vstupu na pozemek v majetku statutárního města Ostravy ve správě MO Slezské Ostravy podléhá souhlasu Rady MO Slezská Ostrava a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

  VĚCNÉ BŘEMENO (SLUŽEBNOST)

  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti (BVB) a následující zřízení věcného břemene – služebnosti (VB) na pozemcích svěřených do správy MO Slezská Ostrava podléhá rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava

  Úhrada za zřízení VB – služebnosti je od 1. 3.2015 stanovena následovně:

  • u inženýrských sítí - 400,- Kč za běžný metr + DPH v zákonné výši
  • u sjezdů k nemovitostem -150,- Kč /m2 + DPH v zákonné výši
  • v případě zásahu do pozemku, který nebyl předmětem BVB – služebnosti - 500,- Kč za běžný metr + DPH v zákonné výši

  V případě, že celková výše úhrady nepřesáhne 1000,-Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úhrady vždy činit 1000,-Kč + DPH v zákonné výši.

  PRODEJ POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákonač.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním o prodeji pozemku, který netvoří funkční celek s bytovým nebo rodinným domem (dvorek, zastavěná plocha, příjezd apod.), je vydán Zastupitelstvem MO Slezská Ostrava souhlas se záměrem prodeje. O záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města Ostravy a tento je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webové stránce (www.slezska.cz- úřední deska), po dobu minimálně 15 dnů.

  VÝKUP POZEMKU

  Po doporučení Rady MO Slezská Ostrava a vyslovení souhlasu Rady města Ostravy s nabytím nemovitého majetku, rozhodne o výkupu Zastupitelstvo Mob. Slezská Ostrava.

  SMĚNY POZEMKU vyřizuje statutární město Ostrava – majetkový odbor (žádosti o směnu posílejte na adresu Magistrát města Ostrava, vedoucí odboru majetkového, Ing. Ladislav Rožnai, 729 30, Prokešovo náměstí 8.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Veškeré informace budou poskytnuty na odboru majetkové správy, oddělení nakládání s majetkem, kancelář č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na oddělení nakládání s majetkem, kanceláře č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb  Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6
  • podáním žádosti nebo dotazu na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor majetkové správy, oddělení nakládání s majetkem ve 2. a 3. poschodí budovy na náměstí J.Gagarina č.6

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Výše uvedené životní situace řeší odbor majetkové správy, ÚMOb  Slezská Ostrava, který má pracoviště ve 2. a 3. poschodí budovy  na náměstí J.Gagarina č.6, Slezská Ostrava.

  Úřední hodiny:

  Pondělí a středa  -    8.00 – 11.30    12.30 – 17.00

  Zaměstnanci:

  • Lenka Hořelicová – lhorelicova@slezska.cz -referentka majetkové správy -  dveře č. 412, tel: 599 410 407 (řeší: pronájem obecních pozemků)
  • Vlastislava Urbančíková – vurbancikova@slezska.cz - referentka majetkové správy – dveře č. 409, tel: 599 410 427 (řeší: pronájmy obecních pozemků pod garážemi a reklamy)
  • Miroslava Růžičková – mruzickova@slezska.cz -referentka majetkové správy – dveře č. 410, tel: 599 410 063 (řeší: vstupy na pozemky, věcná břemena)
  • Bc. Kateřina Krásná – kkrasna@slezska.cz -referentka majetkové správy – dveře č. 320, tel: 599 410 421 (řeší: vstupy na pozemky, věcná břemena)
  • Ing. Daniela Lukavcová – dlukavcova@slezska.cz - vedoucí oddělení nakládání s majetkem – dveře č. 411, tel: 599 410 062 (řeší: výpůjčky pozemků, prodeje a výkupy pozemků)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře žádostí jsou v el. podobě na webové stránce www.slezska.cz nebo je možné je získat v kancelářích č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatel o uzavření věcného břemene (služebnosti) a kupující pozemku po uzavření smlouvy musí dodat pro návrh na vklad do katastru nemovitostí kolek v zákoně stanové výši 1.000,-Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Veškeré informace budou poskytnuty v kancelářích č. 320, 409, 410, 411 a 412 ve 2. a 3. poschodí ÚMOb  Slezská Ostrava na náměstí J.Gagarina č.6

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datovou schránku úřadu, e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.11.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »