Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor majetkové správy

Poslední změna: Úterý 14.11.2017 09:05 by slezsk109

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu, který zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena městskému obvodu. Vede evidenci nájemních a obdobných smluv, na jejichž základě věci městský obvod užívá.
Na majetkovém odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se obecních pozemků a staveb.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Ing. Pavel Slabý
vedoucí odboru majetkové správy
599410041 409A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Mgr. Petra Šeděnková
právník
599410429 320 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Emilie Herberová
referent agendy majetkové správy
599410417 314 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Marta Holková
referent agendy majetkové správy, agendy rozpočtu a financování
599410049 313 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Lenka Hořelicová
referent agendy majetkové správy
599410407 412 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Bc. Kateřina Krásná
referent agendy majetkové správy
599410421 320 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Bc. Ivana Krejčová
vedoucí oddělení evidence majetku - zástupce vedoucího odboru MS
599410059 312 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí oddělení nakládání s majetkem
599410062 411 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Jaromír Lyčka
referent agendy majetkové správy
599410416 314A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Miroslava Růžičková
referent agendy majetkové správy
599410063 410 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Mgr. Petra Šeděnková
právník
599410429 320 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Vlastislava Urbančíková
referent agendy majetkové správy
599410427 409 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Karin Vaňková
referent agendy majetkové správy
599410048 315 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599410011

Adresa elektronické podatelny:
posta@slezska.cz

ID datové schránky: 56zbpub

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »