Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor financí a rozpočtu

Poslední změna: Pondělí 09.10.2017 20:42 by slezsk109

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu, který zabezpečuje činnosti v samostatné a přenesené působnosti v rozsahu svěřeném městskému obvodu "statutem" na úsecích týkající se úkolů spojených s financováním městského obvodu a příspěvkových organizací zřízených městským obvodem, účetnictví o stavu a pohybu majetku, všech příjmů a výdajů, fondového hospodaření, půjček, úvěrů a jejich splácení, termínovaných vkladů a jiných vhodných zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů, vztahů ke státnímu, krajskému a městskému rozpočtu a státním fondům, agendy pohledávek, evidence všech smluv uzavřených jménem městského obvodu kromě smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečujících další vzdělávání a odbornou způsobilost pokladní služby.

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru financí a rozpočtu
599410060 401A / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Renata Bílá
vedoucí oddělení financí a rozpočtu - správce rozpočtu - zástupce vedoucího odboru FaR
599410055 402 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Martina Hrubá
referent agendy pohledávek
599410015 406 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Jana Ivánková
referent agendy účetnictví
599410406
Petra Kašpárková
referent agendy účetnictví
599410015 406 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Mgr. Petra Klasová
referent agendy poplatků
599410400
Bc. Gabriela Lasevičová
vedoucí oddělení obslužných činností, referent agendy rozpočtu a financování
599410018 408 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Andrea Lolloková, DiS.
referent agendy pohledávek
599410064 408 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Eva Slívová
referent agendy účetnictví
599410406
Jana Smolková
referent agendy účetnictví - hlavní účetní
599410058 404 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Božena Velčovská
referent agendy poplatků
599410057 403 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Marcela Wroblová Machýčková
finanční referent, pokladník
599410029
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Náměstí J. Gagarina 4, Ostrava

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4
710 00 Ostrava

Call centrum:

Telefon: 599410011

Adresa elektronické podatelny:
posta@slezska.cz

ID datové schránky: 56zbpub

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »