Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Poslední změna: Čtvrtek 14.08.2014 06:57 by slezsk109
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

vydaný v souladu s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č.j. 286/2011-OT-OSV, ze dne 17. července 2011, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1) Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, včetně počítačového tisku:

černobílá formát A4 jednostranná 2,- Kč
oboustranná 3,- Kč
formát A3 jednostranná 3,- Kč
oboustranná 4,- Kč

2) Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči dat:

za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10,- Kč
za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 15,- Kč

3) Cena za poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou:

dle platného ceníku poštovních služeb

4) Výše úhrady za zpracování a vyhledávání informace jedním pracovníkem, přesáhne-li tato doba 1 hodinu

za každou započatou hodinu200,- Kč
  • v případě vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka

5) Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »