Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Výbory zastupitelstva

Poslední změna: Pondělí 08.06.2015 14:37 by slezsk109
Výbory

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor (ust. § 117, odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava. Ze své činnosti se odpovídá Kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava tomuto zastupitelstvu. Usnesení Kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů tohoto výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (ust. § 119, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů).

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »