Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Komise pro školství, kulturu a sport

Poslední změna: Pondělí 08.01.2018 10:27 by slezsk109
pro školství, kulturu a sport

Složení komise:

zvolen č.usnesení odvolán č.usnesení

předsedkyně:

Mgr. Miroslava Faldynová 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -

členové:

Emil Fekete 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -
Zdeňka Bidrmanová 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -
Bc. Daniel Filip 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -
Bc. Martin Karp 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -
Bc. Veronika Brašová 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 25.10.2017 3843/RMObM-Sle/1418/81
Marek Juráš 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 10.12.2014 0113/RMOb-Sle/1418/4
Ing. Miroslav Michalík 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -
Richard Vereš 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -
Lenka Hašlerová 26.11.2014 0051/RMOb-Sle/1418/3 - -

Daniel Dziuba

26.11.2014

0051/RMOb-Sle/1418/3

-

-

MUDr. Hana Heráková

10.12.2014 0113/RMOb-Sle/1418/4 - -

Josef Kučera

25.10.2017 3843/RMObM-Sle/1418/81

Náplň činnosti komise:

 1. dává stanoviska a vyhodnocuje aktuální dění v oblasti školství,
 2. projednává podmínky pro plnění školní docházky, prázdninový provoz školských zařízení, naplnění kapacit škol a školských zařízení, termíny zápisů dětí do mateřských a základních škol a vyhodnocuje výsledky těchto zápisů,
 3. bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol,
 4. sleduje možnosti mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 5. iniciuje a projednává spolupráci s občanskými sdruženími a institucemi, které nabízejí aktivity pro využití volného času dětí a mládeže,
 6. navrhuje ředitele základních a mateřských škol na ocenění,
 7. vyjadřuje se k vymezení spádových obvodů základních škol a k návrhům na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení příspěvkových organizací,
 8. vyjadřuje se k návrhům na zřízení školské rady, k návrhům volebních řádů, stanovení počtu členů školské rady,
 9. vyjadřuje se k návrhům na udělení výjimky pro nejnižší počet dětí, žáků v jednotlivých druzích škol, na udělení výjimky na nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků ve třídě,
 10. vyjadřuje se k návrhům zřizovacích listin pro příspěvkové organizace zřízené městským obvodem,
 11. vyjadřuje se k činnosti škol a školských zařízení, které městský obvod nezřídil, a které jsou umístěny na území městského obvodu, vytváří podmínky pro spolupráci s nimi,
 12. dává náměty na sportovně-kulturní akce a sleduje realizaci schválených záměrů,
 13. projednává a připomínkuje návrhy koncepčních materiálů zpracovaných odborem školství a kultury, týkajících se kulturních akcí (koncerty, výstavy, apod.),
 14. dává podněty k obsahu kroniky městského obvodu,
 15. dává náměty v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy a podílí se na zkvalitňování sportovní a tělovýchovné činnosti v městském obvodu,
 16. vyjadřuje se ke sportovní činnosti na školách a školských zařízeních,
 17. zabývá se prevencí kriminality mezi mládeží a protidrogovou prevencí.

  Organizačně technické a administrativní zajištění: odbor školství a kultury.

  Tajemnice komise:

  Lenka Šimíčková

   Termíny zasedání komise pro rok 2018:

  Jednání komise se uskuteční vždy od 15,00 hod. v zasedací místnosti č. 400, nám. J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, pokud není uvedeno jinak.
  • 17. 1. 2018
  • 21. 2. 2018
  • 21. 3. 2018
  • 18. 4. 2018
  • 23. 5. 2018
  • 20. 6. 2018
  • červenec, srpen není komise
  • 19. 9. 2018
  • 24. 10. 2018
   Kontakt

   Kontaktní centrum

   844 121 314


   Spojovatelka

   599 444 444


   Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
   Těšínská 35
   710 16 Slezská Ostrava


   Úřední hodiny »