Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Poslední změna: Pátek 25.05.2018 10:56

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Text Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Kontaktní údaje městského obvodu Slezská Ostrava jako správce a zpracovatele osobních údajů:

Název:

Statutární město   Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava

Sídlo úřadu:

Těšínská 35, 710 16 Slezská   Ostrava

Telefon ústředna:

595 225 111

E-mail:

Datová schránka:

56zbpub

Internet:

www.slezska.cz

www.slezskaostrava.cz

 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení:

Mgr. Tomáš Zacha

Název:

Advokátní kancelář Konečná &   Zacha

Sídlo:

Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1

Telefon:

+420 221 990 455

E-mail:

dpoostrava@konecna-zacha.com

 
Informace o zpracování osobních údajů: 

Městský obvod Slezská Ostrava jako organizační jednotka právnické osoby i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce a zpracovatele těchto údajů, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Městský obvod Slezská Ostrava prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

Práva subjektu údajů (kapitola III GDPR)

Městský obvod Slezská Ostrava zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, v souladu s čl. 2 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

     

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »