Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Czech POINT

Poslední změna: Pondělí 09.10.2017 20:48 by slezsk109
Czech POINT

czechpoint_1.gif

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

 

„Smyslem projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je vytvoření kontaktních míst, na kterých bude moci široká veřejnost získat opisy a výpisy údajů, které jsou uvedeny v centrálních evidencích a registrech státu. Občané, podnikatelé i cizinci díky této síti budou moci získat ověřené dokumenty, listiny a také jim bude umožněno převedení dokumentů do elektronické formy. V konečné fázi bude mít každý občan možnost učinit podání k většině orgánů a úřadů státní správy z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít,“ uvedl ministr vnitra a informatiky Ivan Langer.

 

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Projekt se bude snažit soustředit na jedno místo všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty – ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Proto je důležité postupně zajistit širokou síť těchto míst.

 

Odkaz na oficiální internetové stránky Czech POINT: www.czechpoint.cz

 

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT Czech POINT OBČANOVI?

V současné době je projekt Czech POINT opřen o zajištění poskytování ověřených výpisů z těchto tří centrálních veřejných registrů: z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a je rozšířen o poskytování výpisů z neveřejného registru - rejstříku trestů.

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Před tím než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

 

Czech POINT NA ÚMOb SLEZSKÁ OSTRAVA

Provoz systému Czech POINT na úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, byl spuštěn dne 1.1.2008.

Czech POINT v současnosti poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může v době provozu požádat o následující:

 1. Výpis z Katastru nemovitostí.
 • O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž výše je 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 • Výpis z Obchodního rejstříku.
 • O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo názvu subjektu. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
 • Výpis z Živnostenského rejstříku.
 • Také v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo obchodního názvu subjektu. Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
 • Výpis z Rejstříku trestů.
 • Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci. Tato musí být k tomuto účelu úředně ověřena. Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

KDE NÁS NAJDETE?

Pracoviště Czech POINT najdete v budově úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, slezskoostravská radnice, Těšínská 35, kancelář č.3, kde vás obslouží paní Pavlína Volná nebo paní Bc. Martina Božková.

 

Provozní doba pracoviště Czech POINT na ÚMOb Slezská Ostrava,
budova Těšínská 35, 1. patro, kanceláře č. 3 a č.4.

pondělí8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:30

Provozní doba pracoviště Czech POINT na ÚMOb Slezská Ostrava,
budova na nám. J. Gagarina, přízení, kancelář informačního střediska,
kde vás obslouží Olga Pačáková nebo Ivo Kováč.

pondělí8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
úterý 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
pátek 8:00 - 12:00

Ceník služeb

VEŘEJNÉ EVIDENCECENA ZA PRVNÍ STRANUCENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
NEVEŘEJNÉ EVIDENCE CENA
Rejstřík trestů 100,-Kč

Pořízené výpisy na Czech POINT ÚMOb Slezská Ostrava.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »