Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

Poslední změna: Pondělí 13.11.2017 12:56
 • Ředitel: Mgr. Kamil Krahulalogo pesi.png
 • Telefon: 596 244 880
 • IČO: 70995371
 • e-mail: zspesi@seznam.cz
 • web: www.zspesi.cz
 • Členové školské rady:
  • členové jmenovaní zřizovatelem: Ing. Ivona Vaňková, MUDr. Hana Heráková
  • členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Monika Lyčková, Eva Holešová
  • zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Kateřina Vykoukalová (předsedkyně), Mgr. Dana Holubová

ZŠ Pěší.jpgHistorie základní školy na Pěší ulici sahá až do roku 1896, kdy byla postavena první budova. Součástí školy je školní družina a výdejna stravy.

Na škole působí zkušení, aktivní a kvalifikovaní pedagogové a také rodilý mluvčí, který je přítomen nejen v hodinách angličtiny, ale i v jiných předmětech. Škola má k dispozici moderní jazykovou a počítačovou učebnu, nechybí ani učebny vybavené interaktivními tabulemi a odborná učebna přírodních věd. Na pozemku školy je vybudována třída v přírodě, tvořená dřevěným altánem. V případě příznivého počasí je plně využívána a představuje příjemné zpestření vyučování. K výuce tělesné výchovy slouží vedle moderní tělocvičny také školní posilovna a venkovní hřiště s umělým povrchem.

Vedle své primární výchovně vzdělávací funkce plní škola také důležitou roli přirozeného centra rozvoje volnočasových aktivit. Základní škola nabízí řadu zájmových kroužků – turistický, přírodopisný, filmařský, literárně dramatický, matematický, sportovní, počítačový, vědecký, latino kroužek a pěvecký sbor. Při školní družině mohou děti navštěvovat kroužek výtvarný, rukodělný, florbalový, dramatický a hru na flétnu.

Žáci základní školy Pěší se účastní různých vědomostních a sportovních soutěží, absolvují výuku plavání, turistické kurzy a lyžařský výcvik. Výuka je doplňována návštěvami různých exkurzí a experimentálních hodin ve vítkovickém Světě techniky.

Od září 2016 vzniklo na škole Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Kromě školního metodika prevence a výchovného poradce zde pracují také sociální pedagog, speciální pedagog a psycholog. Pracovníci ŠPP pomáhají v případě potřeby jednotlivcům i celé škole dosahovat lepších výsledků ve vzdělávání, pomáhají řešit případné problémy. Působí zde také asistenti pedagoga, kteří pomáhají ve třídách, kde jsou děti se zdravotním znevýhodněním.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »