Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace

Poslední změna: Středa 03.01.2018 17:31
 • Ředitel: Mgr. Radim Motyčkalogo chrustova
 • Telefon: 596 243 134
 • IČO: 70995427
 • e-mail: zschrustova@volny.cz
 • web: www.chrustova.eu
 • Členové školské rady:
  • členové jmenovaní zřizovatelem: předseda Ing. Roman Goryczka, Luděk Volný
  • členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: pan Milan Mašek, paní Kateřina Dombrovská
  • zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy: Bc. Petra Videnková, Mgr. Klára Slípková

 Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb

 • Chrustova 24, Slezská Ostrava
  • Telefon: 596 243 134

ZŠ ChrustovaBudova základní školy byla postavena v roce 1956 a vyučovat se zde začalo v únoru 1957. V současnosti se na škole vyučuje dle školního vzdělávacího programu „Otevírá se nám svět". Chod školy zajišťuje 28 pracovníků, z toho 17 pedagogických. Kapacita školy je 400 žáků. Škola se zaměřuje na práci s žáky s vývojovými poruchami učení a umí jim vytvořit vhodné pracovní prostředí. Spolupracuje s mateřskou školou na ulici Požární a Chrustova na projektu přípravy předškoláčků na vstup do první třídy. Na škole se vyučuje anglický jazyk již od první třídy a ruský jazyk od třídy osmé. Žáci a pedagogové k tomu využívají moderní jazykovou učebnu. Škola je kompletně vybavena počítačovou sítí, wi-fi a v odborných učebnách jsou instalovány interaktivní tabule Smart Board. V rámci výuky jsou využívány tablety. Stravování dětem je zajišťováno ve vlastní školní kuchyni a je dbáno na zásady zdravé výživy. Žáci mohou navštěvovat mnoho kroužků: hru na flétnu, sportovní, výtvarný, přírodovědný, taneční, florbalový, stolní tenis, hra na kytaru a další. Velmi úspěšně se rozvíjí činnost pěveckého souboru "Divinas". Škola pořádá i mnoho zajímavých akcí jako Podzimní jarmark, Noc s Andersenem, Halloween, Den dětí na Landeku, Mikuláš, vánoční a velikonoční dílny.


 • Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kunčičky
  • Telefon: 596 237 045

ZŠ ŠkrobálkovaBudova školy na Škrobálkově ulici byla postavena v roce 1928 a v současné době má kapacitu 250 žáků, jedenáct tříd, dvě oddělení školní družiny, jedno oddělení školního klubu a přípravný ročník, ve kterém se nejmenší děti připravují na vstup do školy. Na škole pracuje 17 pedagogických pracovníků. Škola je vybavena počítači, interaktivními tabulemi, dataprojektory. Kromě standardní výuky nabízí dětem odpolední kroužky – děti mohou tančit, učit se práci na počítači, vařit, chodit na poznávací vycházky a sportovat. Žákům je k dispozici tělocvična, jejíž součástí je posilovna, dále školní hřiště s travnatou plochou a školním pozemkem. 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »