Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2017 12:54
 •  Ředitel: Mgr. Bc. Marek Sládečeklogo bohuminska.png
 • Telefon: 596 244 254, 596 241 739
 • IČO: 70995362
 • e-mail: zsbohuminska@seznam.cz
 • web: www.zsbohuminska.cz
 • Členové školské rady:
  • členové jmenovaní zřizovatelem: Ing. Justina Kamená, Mario Lyčka (předseda)
  • členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Zdeněk Dobeš, Lenka Čapčová
  • zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Petra Ryšková, Mgr. Lenka Waszutová

ZŠ Bohumínská.jpgZákladní škola na ulici Bohumínské byla postavena a slavnostně otevřena dne 1. 9. 1965. Současná kapacita školy je 600 žáků. V posledních dvou letech se počet žáků ustálil na 400 a chod školy zajišťuje 47 pracovníků, z toho 24 učitelů a 5 vychovatelek. Škola je vybavena odbornými učebnami cizích jazyků, výpočetní techniky, fyzikálně-chemickou laboratoří, učebnami pro výuku přírodních věd, dále knihovnou, hernou pro žáky z 1. stupně a velkou tělocvičnou.

Ve škole se vede výuka dle vzdělávacího programu „Klíč ke vzdělání – šance pro každého“. Tradicí jsou pravidelné zájezdy s žáky na ozdravné pobyty za čistým vzduchem, na lyžařské výcvikové kurzy a exkurze za poznáním.

Součástí školy je také školní družina s kapacitou 140 míst pro žáky 1. stupně a školní jídelna.

Žákům škola nabízí pravidelně každoročně tyto kroužky: sportovní (např. aerobik, házená, korfbal), konverzace v anglickém jazyce, počítačový kroužek, kroužek vaření a další. Pro žáky školy jsou k dispozici i kroužky, které samotná škola nenabízí, ale jsou na škole realizovány. Mezi ně patří např. korálkování, florbal, atletika, bojové sporty, veselá věda, tanec apod.

Žákům je rovněž k dispozici multifunkční hřiště a zrekonstruovaná školní zahrada.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »