Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace

Poslední změna: Středa 07.12.2016 09:26


Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb

 • Zámostní 1126/31, Ostrava-Slezská Ostrava
  • Telefon: 596 241 745, 727 804 235

MŠ ZámostníMateřská škola na Zámostní ulici byla postavena v roce 1956. Má kapacitu 78 dětí a v současné době má čtyři třídy. Součástí tříd je jedna speciální třída logopedická, další je zaměřená na předškolní vzdělávání s integrovanou výukou anglického jazyka V rámci školního vzdělávacího programu „Hrajeme si a poznáváme svět“ je obsah vzdělávání členěn do tematických bloků a zaměřuje se na seznamování dětí se světem, který je obklopuje. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a v rámci volnočasových aktivit jsou mateřskou školou organizovány různé zájmové kroužky.


 • Keramická 230/8, Ostrava-Muglinov
  • Telefon: 597 745 421, 724 808 957

MŠ KeramickáMateřskou školu na dnešní Keramické ulici zřídila Ústřední matice školská v roce 1939 a vzhledem k tomu, že se nacházela v blízkosti dělnické osady chemické továrny Dukla Hrušov, byla využívána hlavně dětmi zaměstnanců. Současná mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 26 dětí. Obsah vzdělávání v rámci programu „Hrajeme si a poznáváme svět“ je zpracován do tematických celků. Dětem jsou hravou formou předávány informace o světě, který je obklopuje. V mateřské škole pracuje asistent pedagoga, který  věnuje zvýšenou péči dětem s odkladem školní docházky. Krom vzdělávacího programu nabízí mateřská škola i různé zájmové kroužky.


 • Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov
  • Telefon: 599 445 425, 724 808 958

MŠ AntošovickáMateřská škola na Antošovické ulici byla postavena v roce 1978 a je trojtřídní s kapacitou 76 dětí. Obsah vzdělávání je zpracován do tematických celků se zaměřením na environmentální a polytechnickou výchovu. Děti jsou vedeny k ochraně přírody a ekologii a krom vzdělávacího programu nabízí mateřská škola i různé zájmové kroužky.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »