Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace

Poslední změna: Středa 18.10.2017 10:07
 • Členové školské rady:
  • členové jmenovaní zřizovatelem: Mario Lyčka, Ing. Justina Kamená
  • členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Zdeněk Dobeš, Lenka Čapčová
  • zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Petra Ryšková, Mgr. Lenka Waszutová

Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb

 • Bohumínská 450/68, Ostrava-Slezská Ostrava
  • Telefon: 724 232 388

MŠ Bohumínská.jpgMateřská škola má kapacitu 80 dětí a v současné době jsou zde tři třídy. Ve všech třídách je heterogenní věkové složení dětí. Záměrem mateřské školy je vhodnou a nenásilnou formou připravit děti na bezproblémový přechod do základní školy. Děti jsou vedeny ke kladnému vztahu k ekologii, přírodě a její ochraně. Mateřská škola je zařazena mezi modelové mateřské školy pro předškolní vzdělávání a krom vzdělávacího programu nabízí dětem i různé zájmové kroužky a akce, například Veselá školička, Brousíme si jazýčky, Děti na startu a další.

Budova dnešní mateřské školy původně sloužila jako společné zařízení jeslí a mateřské školy. Provoz byl zahájen v roce 1972 a společné zařízení působilo až do roku 1991, kdy byly jesle zrušeny, a do uvolněných prostor byla umístěna další třída. Z původní dvoutřídní se tak stala trojtřídní mateřská škola.


 • Nástupní 146/19, Ostrava-Kunčičky
  • Telefon: 606 574 830

MŠ Nástupní.jpgMateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s heterogenním věkovým složením. Škola disponuje prostornou hernou, samostatnou jídelnou a výdejnou stravy. Denní režim školy je pružný s důrazem na vyváženost spontánních a řízených činností dětí. Krom vzdělávacího programu nabízí mateřská škola dětem i různé zájmové kroužky, například taneční, výtvarný a kroužek pro předškoláky. Součástí zařízení je i rozlehlá školní zahrada s asfaltovými chodníčky a pískovištěm.

Budova dnešní mateřské školy má dlouholetou tradici. Původně hornická vila pochází z 19. století a v 50. letech 20. století byla přestavěna na mateřskou školu. Provoz byl zahájen v roce 1952.


 • Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice
  • Telefon: 724 232 344

MŠ Frýdecká.jpgMateřská škola na Frýdecké ulici byla postavena v roce 1886 a v současné době je jednotřídní s výchovně vzdělávacím programem všestranného rozvoje a s možností poskytování kvalifikované logopedické péče. Kapacita školy je 28 dětí a krom vzdělávacího programu nabízí mateřská škola dětem i různé zájmové kroužky. Věkové složení dětí je od 2,5 roku do 7 let. Děti mají k dispozici vybavenou zahradu plnou zeleně a možnost vycházek do lužního lesa, do vrbiny, k soukromým stájím s koňmi.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »