Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Protipovodňová hráz v Koblově-Žabníku dokončena – 19. 6. 2015

Poslední změna: Pondělí 13.07.2015 09:47
V lokalitě Žabník místní části Koblov v městském obvodu Slezská Ostrava byla dokončena stavba protipovodňové hráze.

Hráz je téměř kilometr dlouhá a v některých místech až téměř pět metrů vysoká. Začíná u Hřbitovní ulice a končí v náspu mostu v Koblovské ulici. Výška hráze odpovídá úrovni hladiny v řece Odře při průtoku stoleté vody.
Kvůli hrázi vznikla u Hřbitovní ulici také přečerpávací stanice se třemi čerpadly a vlastním zdrojem elektrické energie. Úkolem stanice bude v případě vzedmutí vodních hladin odvádět vodu z Koblova do řeky Odry.
Protipovodňová hráz byla slavnostně zprovozněna 19. června. „Chci poděkovat za občany Slezské Ostravy části Koblov. Byla jsem svědkyní povodní v těchto místech v toce 1997 i v roce 2010. Bylo to opravdu obrovské neštěstí," řekla během zprovoznění hráze starostka Slezské Ostravy MVDr. Barbora Jelonková.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »