Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Čtvrtek 01.09.2011 13:21
Malý svět na Slezské

Malý svět na Slezské

Pátek 10.06.2016 09:43

RKC Chaloupka otevírá školku s angličtinou

Půjč si piano

Půjč si piano

Úterý 31.05.2016 13:19

pro dítě, dospělého i firmu

Ordinace praktického lékaře pro dorost a dospělé

Pondělí 16.05.2016 13:57

MUDr. Piatkovská, s.r.o.

Akce BIO popelnice vstupuje do závěrečné etapy

Akce BIO popelnice vstupuje do závěrečné etapy

Pondělí 16.05.2016 13:25

Město Ostrava přišlo v tomto roce s novinkou v  systému nakládání s komunálními odpady, novou službou určenou občanům trvale žijícím v rodinném domě se zahrádkou. Ti od letošního roku získají nárok na bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v ní shromažďovaného. Svezená zeleň bude využita k výrobě kompostu, což přispěje ke zvýšení míry využívání komunálního odpadu a k ochraně životního prostředí ve městě. Nová služba bude plně hrazena z poplatku za komunální odpad, který město zachovalo i pro letošní rok ve výši 498 Kč na osobu za rok.

ZTRATIL SE PES

ZTRATIL SE PES

Úterý 10.05.2016 10:29

od 17.4. hledáme našeho Mazlíka, křížence pudla, který se ztratil když byl na hlídání!

Neplaťte pokuty,

Neplaťte pokuty,

Středa 04.05.2016 15:07

nakupujte u nás

NAŘÍZENÍ VLÁDY - o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Pondělí 25.04.2016 15:01

Vážení občané,

v souvislosti s nájmem obecních bytů si Vás dovolujeme informovat, že dne 1.1.2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související  s užíváním bytu, k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Problematika kyberšikany očima ostravských preventistů

Pondělí 21.03.2016 09:46

Stále aktuálnější je pro dnešní mládež téma kyberprostoru, a s tím spojené téma kyberšikany mezi žáky a studenty školských zařízení.

Za neohlášení požáru hrozí sankce a problémy s pojišťovnou

Pondělí 21.03.2016 09:43

Jednou ze základních povinností nejen fyzických, ale i podnikajících fyzických a právnických osob je oznámit hasičskému záchrannému sboru bezodkladně každý požár.

Péče mobilního hospice sv. Kryštofa

Pondělí 21.03.2016 09:37

Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdravotní péči o lidi nevyléčitelně nemocné v závěru života. Cílem služby je zajistit důstojné prožívání života, aby mohl nemocný člověk i v jeho posledním období zůstat doma, v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.

Dopravní terminál Hranečník

Středa 24.02.2016 14:43

Dne 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic i příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové.

Rozpočet

Úterý 16.02.2016 12:56

Važení občané,
dovolujeme si Vám sdělit, že na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava v části "Radnice" je umístěn rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava, jehož položky se dají otevřít.

Ztratila se border kolie

Ztratila se border kolie

Čtvrtek 21.01.2016 14:33

V Rychvaldě, okres Karviná se 3.1.2016 ztratila  5 let stará fenka border kolie, slyšící na jméno Kiba!
Pokud byste ji zahlédli či o ní získali jakékoliv informace, zavolejte prosím na telefonní číslo 776655918 nebo napište na email laurins2010@seznam.cz

Ztratil se pes

Ztratil se pes

Úterý 19.01.2016 11:21

v Ostravě-Radvanicích, ulice Těšínská se 17.1.2016 ztratila náše 1,5 roku stará fenka bígla slyšící na jméno Denny!

CETIN - Vyžádejte si zdarma

Pátek 15.01.2016 10:26

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Označování domů - důležitá informace pro občany

Středa 04.11.2015 08:50

Po provedené namátkové kontrole v městském obvodu bylo stavebním úřadem zjištěno, že mnohé z domů nejsou označeny číslem popisným nebo orientačním, našly se i případy, kdy označení budovy chybí úplně.

Hornické hroby Slezská Ostrava

Pondělí 19.10.2015 07:40

Městský obvod Slezská Ostrava realizuje projekt „Hornické hroby Slezská Ostrava“. Projekt řeší opravu dvou společných hornických hrobů obětem důlních neštěstí v dolech Hermenegilda a Trojice. Oba společné hornické hroby se nacházejí v areálu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Více zde...

Fotbalový klub Tísek

Úterý 29.09.2015 08:53

Tiskové prohlášení výkonného výboru FK Tísek - požár sportovního areálu

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »