Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Čtvrtek 01.09.2011 13:21

Hledáme nové pány!

Úterý 22.09.2015 13:35

Nejsme jen zvířata – jsme členové rodiny! To prozrazuje pohled více než sedmi desítek psů, kteří se těší, že si pro ně přijde nový „páneček“ a společně vytvoří nový domov.  Odchycení pejskové nacházejí svůj dočasný azyl v Útulku pro nalezené psy, který město Ostrava zřídilo v roce 1998 v Ostravě-Třebovicích. V současné době je jeho kapacita 149 kotců.

Výzva

Pátek 05.06.2015 12:03

Dovolujeme si požádat občany, aby informovali Úřad městského obvodu Slezská Ostrava o místě nepovolených skládek na území městského obvodu Slezská Ostrava, pokud tuto skutečnost zjistí, a v rámci svých možností tyto skládky vyfotili a fotografie a informace dali k dispozici odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, který informace prověří a zajistí likvidaci skládky.

Upozornění občanům

Čtvrtek 28.05.2015 08:05

Upozorňujeme občany, že dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, může provádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze odborně způsobilá osoba. Není přípustné, aby občané tyto toulavé psy odchytávali a odevzdávali je na úřad.

Útulek pro psy má otevřeno

Útulek pro psy má otevřeno

Čtvrtek 28.05.2015 08:00

Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut nebo zmateně pobíhajících po ulicích nakonec v lepším případě v útulku. Tímto způsobem jim bohužel někteří majitelé oplácejí jejich věrnost. Naštěstí se ale najdou lidé, kteří chtějí opuštěným zvířatům pomoci najít nový domov.

PČR - Jak jsme četli „Policejní pohádky“

PČR - Jak jsme četli „Policejní pohádky“

Pondělí 30.03.2015 13:24

Poslední březnový čtvrtek patřil čtení „Policejních pohádek" napříč Českou republikou. Policisté četli „Policejní pohádky" na zhruba 150 místech země, ve školách, školkách, ale také nemocnici. A na šesti místech se četlo i v Moravskoslezském kraji, kde se „Policejní pohádky" narodily. Na Ostravsku jsme zamířili do školy v Olbramicích.

Starostkou Slezské Ostravy je MVDr. Barbora Jelonková

Starostkou Slezské Ostravy je MVDr. Barbora Jelonková

Pondělí 10.11.2014 12:17

MVDr. Barbora Jelonková /ČSSD/ se stala starostkou Slezské Ostravy. Zvolena byla na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ve středu 5. listopadu. Pro MVDr. Barboru Jelonkovou hlasovalo 28 z 35 členů zastupitelstva.

Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit

Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit

Úterý 14.10.2014 13:44

PROJEKT „VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE S POBYTOVOU AKCÍ PRO RODINY  ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SPRÁVNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU “

Městský obvod Slezská Ostrava za finanční podpory Statutárního města Ostravy připravil  v rámci prevence kriminality dětí a mládeže projekt  „Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit“.

Vážení podnikatelé

Vážení podnikatelé

Středa 26.03.2014 08:50

touto cestou  bych Vám rád poskytnul informaci o programech EU na období 2014 – 2020

Změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2000

Změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2000

Čtvrtek 12.12.2013 06:32

V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, dochází v rámci výkonu přenesené působnosti od 1. 1. 2014 k podstatné změně v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005

Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005

Středa 29.05.2013 16:21

kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

MMO - Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012,

MMO - Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012,

Čtvrtek 27.12.2012 14:33

kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Pondělí 03.09.2012 09:05

Pomoc obětem kriminality v našem městě nabízí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho služeb využívají občané Ostravy a přilehlého regionu již 15 let. Služby mohou využít nejen samotné oběti trestné činnosti, ale rovněž svědci trestné činnosti nebo pozůstalí po obětech.

Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba je vždy zajišťována psychosociálním a právním poradcem. V poradně je možno získat především právní informace, čerpat psychosociální pomoc a emociální podporu. Ve velmi závažných případech, Vám můžou odborníci z BKB poskytnout např. i doprovod k soudu nebo pomůžou se získáním finančního odškodnění od státu nebo z nadačních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku realizuje přednáškovou činnost a distribuuje materiály v rámci prevence kriminality. Součástí poradny BKB v Ostravě je rovněž Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím – specializovaná poradna, která se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího násilí.

Etický kodex

Etický kodex

Pondělí 18.06.2012 10:09

Vážení občané,

na základě usnesení vlády České republiky č. 331 ze dne 9. května 2012, kterým schválila Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, vydal tajemník Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava s účinností od 12.6.2012 rozhodnutí tajemníka č. 3/2012, jehož přílohu tvoří Etický kodex zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do ÚMOb Slezská Ostrava. Tento kodex stanoví standardy chování, vystupování a jednání zaměstnanců, které jsou od nich veřejností očekávány.

Cílem je kvalitní uspokojování požadavků občanů a upevnění jejich důvěry vůči všem zaměstnancům zařazeným do ÚMOb Slezská Ostrava. Celé znění Etického kodexu naleznete v příloze.

 

Mgr. Gustav Kuchař

tajemník úřadu

INFORMACE PRO OBČANY - agenda pomoci v hmotné nouzi

INFORMACE PRO OBČANY - agenda pomoci v hmotné nouzi

Středa 30.11.2011 09:25

Vážení spoluobčané,

 

z důvodu legislativních změn bude agenda pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2012 převedena na Úřad práce České republiky. Pro občany našeho městského obvodu bude agendu pomoci v hmotné nouzi zabezpečovat Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě, výplatní místo bude od 1.1.2012 zřízeno na adrese Moravská Ostrava, Husova 7.

Veřejně prospěšné práce – Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Veřejně prospěšné práce – Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Středa 07.09.2011 00:00

V létech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšná práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »