Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Čtvrtek 01.09.2011 13:21

Potřebujete poradit v oblasti práva, financí nebo zdraví?

Středa 26.04.2017 17:36

Problematické soužití v místě bydliště, potíže s nájemní smlouvou, mezigenerační spory, otázky spojené s dluhy či hospodařením jsou jen částečným výčtem problémů, s kterými se potýká řada lidí. 

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

Pondělí 06.03.2017 16:56

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že Zastupitelstvo města Ostravy na svých zasedáních v lednu a březnu schválilo Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023 a akční plán se seznamem konkrétních strategických projektů v Ostravě a inspirativních projektových návrhů města a jeho organizací, městských obvodů, univerzit nebo samotných občanů. Akční plán bude průběžně do roku 2023 doplňován o nově vzniklé strategické záměry a náměty veřejnosti.

České asociace pro nemovitosti

Středa 08.02.2017 16:00

rádi bychom Vás informovali, že tým České asociace pro nemovitosti (neziskové organizace), která pomáhá běžným lidem při realitních transakcích, připravil po 2 letech provozu zcela nový portál pro kupující, prodávající a pronajímatele – www.CAPNE.cz.

Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům

Středa 08.02.2017 15:53

Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého obydlí.

Sdělení uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Pondělí 06.02.2017 12:46

Sdělení uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu pro ÚMOb Slezská Ostrava v návaznosti na nově vydaný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Rada městského obvodu Slezská Ostrava schválila novou Směrnici č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek (svým usnesením č. 2560/RMOb-Sle/1418/48 ze dne 30. 11. 2016) v podmínkách městského obvodu Slezská Ostrava.

Energetické a dotační poradenství v našem kraji

Energetické a dotační poradenství v našem kraji

Čtvrtek 12.01.2017 08:45

Rádi bychom vás informovali, že v našem kraji působí bezplatné poradny EKIS pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kancelář senátora

Středa 04.01.2017 15:50

Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky, otevřel svou kancelář v Ostravě, Sokolská třída 1204/8. Návštěvním dnem senátora je každé pondělí v době od 11 do 16 hodin.

Mediace ve škole

Středa 28.12.2016 14:35

ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1/66, příspěvková organizace patří mezi deset vybraných škol v České republice, které získaly podporu pro zavedení školní mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů

Strategický plán městského obvodu Slezská Ostrava

Středa 14.12.2016 11:01

Na 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dne 15.12.2016 bude projednáván Strategický plán městského obvodu Slezská Ostrava do roku 2030. Program jednání zastupitelstva bude doplněn o bod jednání o tomto významném dokumentu.

PČR - KDO s KOHO

Pátek 11.11.2016 10:33

Nedávná změna letního času na zimní napovídá, že se nezadržitelně blíží čas Vánočních
svátků. Tyto chvíle jsou spojeny s rodinnou pohodou, zvolněním od pracovního tempa a
odpočinkem od stresu, který na člověka v průběhu roku působí.

Projekt Šance

Pátek 09.09.2016 09:06

prosba o pomoc

Policejní antistresové omalovánky

Policejní antistresové omalovánky

Pondělí 29.08.2016 16:03

Současný fenomén tzv. antistresových omalovánek pro dospělé nyní rozšířily motivy kreseb s policejní tématikou. Příznivci tohoto způsobu relaxačních aktivit naleznou unikátní kresby v publikaci moravskoslezské policie.

Půjč si piano

Půjč si piano

Úterý 31.05.2016 13:19

pro dítě, dospělého i firmu

NAŘÍZENÍ VLÁDY - o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Pondělí 25.04.2016 15:01

Vážení občané,

v souvislosti s nájmem obecních bytů si Vás dovolujeme informovat, že dne 1.1.2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související  s užíváním bytu, k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Problematika kyberšikany očima ostravských preventistů

Pondělí 21.03.2016 09:46

Stále aktuálnější je pro dnešní mládež téma kyberprostoru, a s tím spojené téma kyberšikany mezi žáky a studenty školských zařízení.

Za neohlášení požáru hrozí sankce a problémy s pojišťovnou

Pondělí 21.03.2016 09:43

Jednou ze základních povinností nejen fyzických, ale i podnikajících fyzických a právnických osob je oznámit hasičskému záchrannému sboru bezodkladně každý požár.

Rozpočet

Úterý 16.02.2016 12:56

Važení občané,
dovolujeme si Vám sdělit, že na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava v části "Radnice" je umístěn rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava, jehož položky se dají otevřít.

Označování domů - důležitá informace pro občany

Středa 04.11.2015 08:50

Po provedené namátkové kontrole v městském obvodu bylo stavebním úřadem zjištěno, že mnohé z domů nejsou označeny číslem popisným nebo orientačním, našly se i případy, kdy označení budovy chybí úplně.

Hornické hroby Slezská Ostrava

Pondělí 19.10.2015 07:40

Městský obvod Slezská Ostrava realizuje projekt „Hornické hroby Slezská Ostrava“. Projekt řeší opravu dvou společných hornických hrobů obětem důlních neštěstí v dolech Hermenegilda a Trojice. Oba společné hornické hroby se nacházejí v areálu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Více zde...

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »