Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Čtvrtek 01.09.2011 13:21
Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005

Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005

Středa 29.05.2013 16:21

kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

MMO - Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012,

MMO - Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012,

Čtvrtek 27.12.2012 14:33

kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Pondělí 03.09.2012 09:05

Pomoc obětem kriminality v našem městě nabízí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho služeb využívají občané Ostravy a přilehlého regionu již 15 let. Služby mohou využít nejen samotné oběti trestné činnosti, ale rovněž svědci trestné činnosti nebo pozůstalí po obětech.

Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba je vždy zajišťována psychosociálním a právním poradcem. V poradně je možno získat především právní informace, čerpat psychosociální pomoc a emociální podporu. Ve velmi závažných případech, Vám můžou odborníci z BKB poskytnout např. i doprovod k soudu nebo pomůžou se získáním finančního odškodnění od státu nebo z nadačních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku realizuje přednáškovou činnost a distribuuje materiály v rámci prevence kriminality. Součástí poradny BKB v Ostravě je rovněž Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím – specializovaná poradna, která se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího násilí.

Etický kodex

Etický kodex

Pondělí 18.06.2012 10:09

Vážení občané,

na základě usnesení vlády České republiky č. 331 ze dne 9. května 2012, kterým schválila Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, vydal tajemník Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava s účinností od 12.6.2012 rozhodnutí tajemníka č. 3/2012, jehož přílohu tvoří Etický kodex zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do ÚMOb Slezská Ostrava. Tento kodex stanoví standardy chování, vystupování a jednání zaměstnanců, které jsou od nich veřejností očekávány.

Cílem je kvalitní uspokojování požadavků občanů a upevnění jejich důvěry vůči všem zaměstnancům zařazeným do ÚMOb Slezská Ostrava. Celé znění Etického kodexu naleznete v příloze.

 

Mgr. Gustav Kuchař

tajemník úřadu

INFORMACE PRO OBČANY - agenda pomoci v hmotné nouzi

INFORMACE PRO OBČANY - agenda pomoci v hmotné nouzi

Středa 30.11.2011 09:25

Vážení spoluobčané,

 

z důvodu legislativních změn bude agenda pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2012 převedena na Úřad práce České republiky. Pro občany našeho městského obvodu bude agendu pomoci v hmotné nouzi zabezpečovat Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě, výplatní místo bude od 1.1.2012 zřízeno na adrese Moravská Ostrava, Husova 7.

Veřejně prospěšné práce – Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Veřejně prospěšné práce – Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Středa 07.09.2011 00:00

V létech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšná práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »