Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Čtvrtek 01.09.2011 13:21

Hledáme nové pány!

Úterý 22.09.2015 13:35

Nejsme jen zvířata – jsme členové rodiny! To prozrazuje pohled více než sedmi desítek psů, kteří se těší, že si pro ně přijde nový „páneček“ a společně vytvoří nový domov.  Odchycení pejskové nacházejí svůj dočasný azyl v Útulku pro nalezené psy, který město Ostrava zřídilo v roce 1998 v Ostravě-Třebovicích. V současné době je jeho kapacita 149 kotců.

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

Pátek 31.07.2015 10:57

Rada městského obvodu 24. Mimořádná Rada městského obvodu Slezská Ostrava
ze dne 30.07.2015

Změna provozní doby multifunkčního hřiště v Koblově

Změna provozní doby multifunkčního hřiště v Koblově

Úterý 21.07.2015 10:01

Provozní doba multifunkčního hřiště na ul. Antošovická 105 v Ostravě-Koblově se rozšiřuje a nově umožňuje zájemcům využívat sociální zázemí.

Výzva

Pátek 05.06.2015 12:03

Dovolujeme si požádat občany, aby informovali Úřad městského obvodu Slezská Ostrava o místě nepovolených skládek na území městského obvodu Slezská Ostrava, pokud tuto skutečnost zjistí, a v rámci svých možností tyto skládky vyfotili a fotografie a informace dali k dispozici odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, který informace prověří a zajistí likvidaci skládky.

Upozornění občanům

Čtvrtek 28.05.2015 08:05

Upozorňujeme občany, že dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, může provádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze odborně způsobilá osoba. Není přípustné, aby občané tyto toulavé psy odchytávali a odevzdávali je na úřad.

Útulek pro psy má otevřeno

Útulek pro psy má otevřeno

Čtvrtek 28.05.2015 08:00

Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut nebo zmateně pobíhajících po ulicích nakonec v lepším případě v útulku. Tímto způsobem jim bohužel někteří majitelé oplácejí jejich věrnost. Naštěstí se ale najdou lidé, kteří chtějí opuštěným zvířatům pomoci najít nový domov.

OZO Ostrava věnuje zákazníkům jeden svoz bioodpadu ZADARMO

OZO Ostrava věnuje zákazníkům jeden svoz bioodpadu ZADARMO

Úterý 28.04.2015 12:48

Odpadová společnost OZO Ostrava již několik let nabízí občanům i firmám pravidelný svoz zeleně jako placenou službu. Letos věnuje svým zákazníkům jeden svoz zdarma. Loni OZO takto obsluhovalo už 3427 nádob na zeleň v celé svozové oblasti. Veškerou svezenou zeleň pak OZO Ostrava zpracovává a vyrábí z ní kvalitní kompost a zeminový substrát. Ty si mohou zájemci zakoupit za velmi příznivé ceny v areálu kompostárny v Ostravě-Hrušově a ve vybraných sběrných dvorech. V případě zájmu zajišťuje OZO Ostrava také jejich přepravu na místo určení zájemce.

PČR - Jak jsme četli „Policejní pohádky“

PČR - Jak jsme četli „Policejní pohádky“

Pondělí 30.03.2015 13:24

Poslední březnový čtvrtek patřil čtení „Policejních pohádek" napříč Českou republikou. Policisté četli „Policejní pohádky" na zhruba 150 místech země, ve školách, školkách, ale také nemocnici. A na šesti místech se četlo i v Moravskoslezském kraji, kde se „Policejní pohádky" narodily. Na Ostravsku jsme zamířili do školy v Olbramicích.

Informace pro podnikatele

Středa 11.02.2015 10:53

          

Informace o bezplatném poradenství

Středa 04.02.2015 16:46

SUBVENTIO, o.s. - www.podanaruka.cz

Starostkou Slezské Ostravy je MVDr. Barbora Jelonková

Starostkou Slezské Ostravy je MVDr. Barbora Jelonková

Pondělí 10.11.2014 12:17

MVDr. Barbora Jelonková /ČSSD/ se stala starostkou Slezské Ostravy. Zvolena byla na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ve středu 5. listopadu. Pro MVDr. Barboru Jelonkovou hlasovalo 28 z 35 členů zastupitelstva.

Aktualizovaná nabídka nemovitostí k prodeji a pronájmu

Aktualizovaná nabídka nemovitostí k prodeji a pronájmu

Středa 22.10.2014 16:49

Majetkový odbor upozorňuje na nové nabídky a výběrová řízení zveřejněné na webových stránkách

Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit

Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit

Úterý 14.10.2014 13:44

PROJEKT „VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE S POBYTOVOU AKCÍ PRO RODINY  ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SPRÁVNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU “

Městský obvod Slezská Ostrava za finanční podpory Statutárního města Ostravy připravil  v rámci prevence kriminality dětí a mládeže projekt  „Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit“.

Aktuálně k dění v městském obvodu a v areálu bývalého dolu Petr Bezruč

Aktuálně k dění v městském obvodu a v areálu bývalého dolu Petr Bezruč

Čtvrtek 18.09.2014 13:55

Stavební úřad reaguje touto informací na několikeré dotazy občanů k dění v areálu bývalého dolu a množící se dotazy k devastaci staveb řadových garáží na území městského obvodu.

ČD - pronájem prostoru ve výpravní budově

ČD - pronájem prostoru ve výpravní budově

Středa 30.04.2014 07:50

žst. Ostrava - Kunčice

VZP ČR

VZP ČR

Úterý 08.04.2014 06:47

Rádi bychom vyzvali naše pojištěnce k aktivní účasti ve všech nabízených programech Všeobecné zdravotní pojišťovny a k odpovědnému přístupu k péči o své zdraví. Mrzelo by nás, kdyby pouze nedostatek informací měl být příčinou zanedbávání prevence a péče o své zdraví. Je však pouze na Vašem zvážení, jakým způsobem námi zaslané informace využijete k informovanosti Vašich občanů.

Vážení podnikatelé

Vážení podnikatelé

Středa 26.03.2014 08:50

touto cestou  bych Vám rád poskytnul informaci o programech EU na období 2014 – 2020

Změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2000

Změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2000

Čtvrtek 12.12.2013 06:32

V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, dochází v rámci výkonu přenesené působnosti od 1. 1. 2014 k podstatné změně v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Ochrana proti únikům plynů a požárům

Ochrana proti únikům plynů a požárům

Úterý 12.11.2013 08:20

Nebezpečné plyny v domácnosti

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »