Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Změny v ODIS od 4. března 2018

Poslední změna: Čtvrtek 06.09.2018 11:23

Trolejbusy s bateriemi vyjíždějí

Od neděle 4. března 2018, termínu celostátních změn jízdních řádů, budou již v běžném provozu využívány výhody tzv. parciálních trolejbusů.

Jedná se o trolejbusy, které jsou vybaveny bateriemi a umožňují tak část trasy vykonat i mimo trolejové vedení. Dobíjení těchto baterií probíhá během jízdy v provozu pod trolejovým vedením. Dopravní podnik Ostrava a.s. pořídil 10 takových vozidel, které budou využívány jednak při výlukách, a jednak v běžném provozu na trolejbusových linkách, jejichž část trasy bude vedena mimo trolejové vedení. Vozidla budou využívána na trolejbusových linkách 101 a 106. 

Linka 101

Hlavní nádraží - Hranečník (- LDN)

bude vybranými spoji v pracovní dny prodloužena z terminálu Hranečník až na zastávku LDN. Tyto prodloužené spoje tak v pracovní dny doplní stávající spoje linek 29 a 30, a zajistí tak zlepšení dopravní obsluhy této části Radvanic v souladu s požadavky městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 

Linka 106

Hlavní nádraží - Důl Heřmanice

bude celotýdenně polovinou spojů vedena v úseku mezi zastávkami Náměstí Jurije Gagarina a Revírní bratrská pokladna přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad. Tato úprava zajistí zlepšení spojení sídliště Kamenec, zejména s Hladnovem, Sokolskou třídou a Hlavním nádražím. Po dobu II. etapy rekonstrukce estakády Bazaly budou trasou přes Kamenec vedeny všechny spoje linky 106.

 

Rekonstrukce mostu přes Ostravici na Rudné ulici

Velké změny v dopravě způsobí zahájení stavebních prací v souvislosti s většími investičními akcemi v Ostravě. Jednou z významných investic je rekonstrukce mostu přes řeku Ostravici na Rudné ulici v blízkosti hobbymarketu Hornbach. Provoz bude možný pouze ve směru z Kunčic do Vítkovic, a to jak pro osobní automobily, tak pro autobusy. V opačném směru musí všechna vozidla využít objízdné trasy. K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 4. března 2018 dojde k významným úpravám jízdních řádů linek MHD tak, aby byly připraveny na plně výlukový provoz ihned po uzavření opravovaného úseku (předpokládaný termín v průběhu března 2018). Trvání výluky je předpokládáno do konce listopadu 2018.

 

Linka 10

Dubina - Hranečník

Z důvodu předpokládaného vyššího využívání terminálu Hranečník bude většina spojů dosud ukončených na Výstavišti vedena v celé trase až na Hranečník.

 

Linka x45

Poruba vozovna - NH jižní brána

Výluková tramvajová linka v trase Poruba vozovna – NH jižní brána bude zajišťovat návozy na ranní a odpolední směny především v pracovní dny k branám areálu ArcelorMittal Ostrava jako náhrada za autobusovou linku 45.

 

Linka 31

Výškovice - NH jižní brána

Ve směru do Kunčic bude po uzavření opravované části mostu vedena mezi zastávkami Bivojova a Frýdecká objížďkovou trasou. Po tuto dobu bude linka obsluhovat zastávku Frýdecká na Frýdecké ulici směrem do Vratimova. S ohledem na delší jízdní dobu po odklonové trase jsou spoje z Výškovic o 10 minut uspíšeny. Trasa v opačném směru, z Kunčic do Výškovic, zůstává beze změny.

 

Linka 45

Poruba, Slavíkova - Bivojova (- NH hlavní brána)

Po uzavření opravované části mostu pojede linka pouze v úseku Slavíkova – Bivojova. Výjimkou bude 5 spojů po konci ranní směny ArcelorMittal Ostrava, které vyjedou již ze zastávky NH hlavní brána směrem do Poruby. Pro spojení z Poruby s areálem ArcelorMittal Ostrava doporučujeme využít náhradní tramvajovou linku x45 a tramvajovou linku 4. V době mimo přepravní špičku budou zajištěny návaznosti mezi linkami 45 a 31 na zastávce Bivojova.

V období od 4. března 2018 do uzavření opravované části mostu budou zajištěny přímé spoje z Poruby do Kunčic a zpět na všechny osmihodinové směny ArcelorMittal Ostrava.

 

Linka 57

Hulváky - Pískové doly - Mírové náměstí

Po uzavření opravované části mostu bude linka ukončena všemi spoji na Mírovém náměstí. Všechny spoje v pracovní dny po 18. h a všechny víkendové spoje budou vedeny přes zastávku Romo.

V období od 4. března 2018 do uzavření opravované části mostu budou vybrané směnové spoje prodlouženy na zastávku Bivojova.

 

Linka 62

Hrabůvka, Dvouletky - NH jižní brána

Po uzavření opravované části mostu bude linka ve směru do Kunčic vedena ze zastávky Hrabůvka kostel na zastávku Benzina a dále objížďkovou trasou na zastávku NH učiliště. Trasa z Kunčic zůstává beze změny.

 

Linka 74

Hranečník – Hrabová, průmyslová zóna

Po uzavření opravované části mostu bude linka ve směru z Hrabové vedena mezi zastávkami Žižkovská a Vratimovská objížďkovou trasou. Zastávka Frýdecká nebude v tomto směru obsluhována. Trasa z Hranečníku zůstává beze změny.

 

Linka 387

Ostrava - Lučina

Po uzavření opravované části mostu pojede linka ve směru do Ostravy přes zastávku Bivojova na Rudné ulici, dále na Mírové náměstí a vybrané spoje budou pokračovat přes zastávku Hlubinská na ÚAN. Ve směru z Ostravy vyjedou spoje z Mírového náměstí přes zastávku Hlubinská na zastávku ÚAN, objížďkovou trasou na zastávku Frýdecká (na Frýdecké ulici) a dále po své trase. Zastávky Důl Jeremenko, Český dům a U Chladičů jsou zrušeny.

 

Linka 441

Ostrava - Šenov - Havířov

Není z hlediska své trasy výlukou dotčena, pouze dochází ve večerních hodinách k prodloužení vybraných spojů na ÚAN jako náhrada za spoje linky 443.

 

Linka 443

Ostrava - Havířov - Těrlicko

Po uzavření opravované části mostu bude linka vedena okružním způsobem přes Ostravu. Ve směru na ÚAN pojedou spoje po své pravidelné trase, budou však plynule pokračovat po ulicích 28. října, Na Karolině a Frýdecká, kde obslouží zastávku Frýdecká a dále po Rudné ulici po své trase do Havířova. Časové polohy spojů budou upraveny tak, aby vyhovovaly návozům i odvozům pracujících i studujících ve Vítkovicích. V pracovní dny večer mezi 19. a 21. h budou spoje nahrazeny prodloužením vybraných spojů linky 441 na ÚAN.

 

Linka 445

Ostrava, Poruba - Havířov

Po uzavření opravované části mostu bude linka ve směru z Ostravy do Havířova vedena mezi zastávkou Výškovická v Ostravě a Havířovem objížďkovou trasou, po které obslouží navíc zastávky Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika a Ostrava, Hrabůvka, Benzina. Ve směru z Havířova do Ostravy pojedou spoje po své pravidelné trase.

 

Linky 532 a 552

Ostrava – Karviná  a  Ostrava – Orlová

Po uzavření opravované části mostu budou obě linky vedeny okružním způsobem přes Ostravu. Ve směru na ÚAN pojedou spoje po své pravidelné trase, budou však plynule pokračovat na Hranečník, přes zastávku Radvanice, škola do Petřvaldu a dále po své trase do Karviné či Orlové. Časové polohy spojů budou upraveny tak, aby vyhovovaly návozům i odvozům pracujících i studujících ve Vítkovicích.

 

Linka 675

Skřipov - Klimkovice - Ostrava

Po uzavření opravované části mostu bude ranní spoj 2 z Bílovce - Výškovic uspíšen o 5 minut a ze zastávky Janová pojede přes zastávku Jelínkova objížďkovou trasou až do Kunčic.

Z důvodu provázanosti jízdních řádů se kromě výše uvedených linek drobné změny jízdních řádů dotýkají i dalších linek MHD Ostrava.

 

Rekonstrukce estakády Bazaly - II.etapa

Od data vyhlášení bude probíhat II. etapa rekonstrukce estakády Bazaly. Z tohoto důvodu dojde k uzavření severozápadní rampy mimoúrovňové křižovatky Českobratrská x Bohumínská, což se dotkne trasování linek 106, 108, 109, 111, 112, 113 a 555.

 

Linka 106

Hlavní nádraží - Důl Heřmanice

Všechny spoje v obou směrech budou vedeny v úseku mezi zastávkami Náměstí Jurije Gagarina a Revírní bratrská pokladna přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad.

 

Linky 108 a 109

Hulváky - Sídliště Muglinov - Hlavní nádraží / Důl Heřmanice

Linky budou ve směru na Hulváky vedeny přes zastávku Most Pionýrů (neobslouží zastávky Náměstí Jurije Gagarina a Most Miloše Sýkory). Ve směru na Slezskou Ostravu pojedou linky po své standardní trase.

 

Linky 111, 112 a 113

noční trolejbusové linky

Ve směru ze Slezské Ostravy budou linky vedeny v úseku mezi zastávkami Revírní bratrská pokladna a Náměstí Jurije Gagarina přes zastávky Všehrdův sad, Bazaly a Kamenec (neobslouží zastávky Jaklovecká a Stadion Bazaly). Ve směru na Slezskou Ostravu pojedou linky po své standardní trase.

 

Linka 555

Ostrava - Bohumín

ve směru do Bohumína bude linka vedena standardní trasou, ve směru do Ostravy bude zastávka Most Pionýrů přemístěna na zastávku Náměstí Jurije Gagarina.

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k úpravám jízdních řádů také na linkách 102 a 105.

 

Další trvalé změny v dopravě

 

Linka 5

Poruba, Vřesinská - Zátiší

V souvislosti se snížením povolené rychlosti na trati linky 5 dochází k úpravě jízdního řádu.

 

Linka 14

Přívoz, Hlučínská - NH jižní brána

Na základě požadavků ArcelorMittal Ostrava dojde k opoždění odjezdů ze zastávky NH jižní brána v pracovní dny večer a o víkendech vždy z 15. na 17. minutu.

 

Linka 39

Poruba - Vítkovice - Hrabová (- Paskov)

Na základě požadavku města Paskova bude první ranní spoj do Paskova v pracovní dny ukončen na zastávce Hrabová statek. Zároveň dojde k úpravám časových poloh u víkendových spojů.

 

Linka 51

Svinov - Martinov - Plesná

Na základě připomínek občanů dochází k drobným časovým posunům na lince pro zlepšení návazností na další linky.

 

Linka 54

Poruba - Svinov - Přívoz, Sad B. Němcové

Pro zlepšení návazností s linkou 48 dochází k úpravám jízdního řádu v pracovní dny ve večerních hodinách.

 

Linka 67

Křižíkova - Ludgeřovice, Vrablovec - Hlučín

Z důvodu zajištění návazností na linku 14 dochází k úpravám časových poloh vybraných spojů.

 

Linka 88

ZOO - Dolní Vítkovice

Od data vyhlášení bude zavedena nová linka spojující oblast Dolních Vítkovic se zoologickou zahradou. Linka bude v provozu o víkendech, českých a polských státních svátcích. Účelem linky je zajištění přímého spojení mezi významnými turistickými cíli v Ostravě s možností využití parkovacích ploch v areálu Dolních Vítkovic.

 

Linka 90

Poruba, vozovna - Planetárium

Od data vyhlášení bude zavedena nová minibusová linka zajišťující spojení k planetáriu. Linka pojede v trase Poruba vozovna - Alšovo náměstí - Poruba U Nemocnice - Planetárium.

 

Linka 97

Hranečník - Na Jánské - Michálkovice, Brazílie

Pro zajištění spojení z okolních měst a příměstských oblastí do zoologické zahrady budou v období od 1. června do 30. září v provozu víkendové spoje vedené v trase Hranečník – Na Jánské - ZOO v intervalu 40 minut.

 

Linka 99

Bazaly - Most Miloše Sýkory - Karolina - Městská nemocnice – ÚAN

Od data vyhlášení bude zavedena nová minibusová linka v trase Bazaly – Most M. Sýkory - Černá Louka - Karolina - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Masarykovo náměstí – Most M. Sýkory - Bazaly. Linka bude v provozu v pracovní dny a bude zajišťovat dopravu v rámci centra města s návaznostmi na trolejbusovou dopravu především na zastávce Most M. Sýkory, na tramvajovou dopravu na zastávce Karolina a na příměstskou dopravu na zastávce ÚAN.

 

Linka 110

Hranečník – Náměstí Jurije Gagarina – Náměstí Republiky

Linka bude s ohledem na nízkou vytíženost zrušena. Vybrané spoje linek 101 a 107 budou zajišťovány velkokapacitními vozy.

 

1. dodatek jízdního řádu ODIS - Ostravsko

K datu 4. 3. 2018 vydává KODIS 1. dodatek knižního jízdního řádu ODIS - Ostravsko, který obsahuje jízdní řády všech linek MHD Ostrava a dále jízdní řády příměstských linek, které mají k uvedenému datu změnu jízdního řádu.

Dodatek bude v prodeji v Dopravních infocentrech v Ostravě a Hlučíně a v ostravských železničních stanicích za cenu 20,- Kč.

 

Ing. Martin Dutko,
Koordinátor ODIS s.r.o., 19. 2. 2018
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »