Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Poslední změna: Pondělí 27.08.2018 13:02

Vážení občané,

ode dne 1.9.2018 nabývá účinnosti vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, mj. i vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, která zvýšila zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise takto:

Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen "odměna") ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje o 400 Kč.

V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle jiného právního předpisu.

 

JUDr. Pavlína Švubová
vedoucí odboru
 
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Odbor vnitřních věcí
Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
T +420 599 410 082
M +420 607 034 381
E psvubova@slezska.cz
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »