Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Veřejně prospěšné práce – Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Poslední změna: Pondělí 03.10.2011 15:30

V létech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšná práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10.2008 do 30.6.2011 bylo v městském obvodu Slezská Ostrava v rámci projektu podpořeno:

 

18 pracovních míst na VPP za 2 222 117,00 Kč,

  • z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj.1 888 799,45 Kč

a

  • ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 333 317,55 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch městského obvodu.  Všechna pracovní místa byla vytvořena na odboru  TSKZaH ÚMOb Slezská Ostrava. Na těchto pracovních místech se uplatnili uchazeči o zaměstnání, kterým byla věnována zvýšená péče pro zprostředkování zaměstnání, zejména dlouhodobě nezaměstnaní a nekvalifikovaní uchazeči.

 

Úřad práce České republiky, krajská pobočka  Ostrava, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava

 

Příloha:

Veřejně prospěšné práce

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »