Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Vážení podnikatelé

Poslední změna: Středa 26.03.2014 08:50

touto cestou  bych Vám rád poskytnul informaci o programech EU na období 2014 – 2020

 • Česká republika obdrží ze Strukturálních fondů EU zhruba o 20 % méně prostředků než doposud
 • první programy budou pravděpodobně administrovány nejdříve od poloviny roku 2014
 • podpora bude směřovat zejména do malých a středních podniků.
 • programy spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu budou zaměřeny zejména na výzkum, vývoj a inovace
 • procesy pro administrativu žádostí a rozdělování prostředků by měly být výrazně jednodušší a dostupnější
 • Program rozvoje venkova bude prioritně podporovat zemědělské podnikatele jak po stránce zemědělských činností, tak po stránce diverzifikace výroby / zemědělský podnikatel může podnikat např. v truhlářské, kovodělné, potravinářské a jiné výrobě, nebo např. při výzkumu nových postupů při zpracování potravin, výrobu ekologických produktů, či rozvoj podnikání v agroturistice/

Zkušenost z minulého období nám ukazuje, že výhodu získává ten, kdo je na vyhlášení dotace připraven a to jak ujasněním si podnikatelského záměru, tak např. pravomocným stavebním povolením, předjednáním financování s bankou, výběrem nakupované technologie, či zajištění spolupráce s výzkumným ústavem nebo vysokou školou /platí zejména u programu Potenciál, Inovace /. Jak se ukázalo, nejlépe jsou na tom ty podniky, které si vypracovaly strategický plán do budoucna a které mají „ v šuplíku „ projekty alespoň na 5 let dopředu.


Nabízíme Vám :

 • bezplatnou informaci o možnostech Vaší firmy v období 2014 – 2020
 • spolupráci na základě rámcové smlouvy o poradenství. Na základě této smlouvy Vás budeme vést při zajišťování podkladů pro podání příslušné žádosti, budeme Vás evidovat v databázi klientů a sami Vás upozorníme na spuštění výzvy pro podávání žádosti. Tato služba je zpoplatněna 5000,- Kč + DPH. Pokud se stanete našimi klienty i při vyřizování žádosti, tato částka Vám bude vrácena a tento poplatek bude platný i na další námi sledované a podané žádosti
 • sledování dotace po celou dobu udržitelnosti – tzv. „Dotační management“ . V jeho rámci provádíme např. výběrová řízení, monitorovací a závěrečné zprávy, žádosti o proplacení dotace, jsme schopni zajistit stavební dokumentaci, stavební dozor, energetický audit, či pojištění nakupované technologie nebo objektu

Těšíme se na případnou spolupráci.
Kontakt: František Winter; email: dotace@lit.cz; mob. tel. 608/885145

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »