Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Upozornění občanům

Poslední změna: Čtvrtek 28.05.2015 08:05

Upozorňujeme občany, že dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, může provádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze odborně způsobilá osoba. Není přípustné, aby občané tyto toulavé psy odchytávali a odevzdávali je na úřad.

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

Žádáme všechny chovatelé psů v městském obvodu Slezská Ostrava, kteří dosud nenechali své psy čipovat, aby tak v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 9/2012 učinili a následně číslo čipu ohlásili do evidence Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Městský obvod Slezská Ostrava

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »