Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005

Poslední změna: Pondělí 17.06.2013 14:15

kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, na základě upozornění Městské policie Ostravy, tímto doplňuje své stanovisko k vyhlášce takto:

Novelou vyhlášky č. 7/2008 došlo ke změně textu čl. 3 bodu 1, který ukládá chovateli povinnost vést psa na vodítku. Vyhláška proto stanovuje jasnou povinnost chovatele při pohybu se psem na veřejném prostranství mít psa na vodítku.

 

Příloha:

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »