Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit

Poslední změna: Úterý 14.10.2014 13:45

PROJEKT „VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE S POBYTOVOU AKCÍ PRO RODINY  ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SPRÁVNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU “

Městský obvod Slezská Ostrava za finanční podpory Statutárního města Ostravy připravil  v rámci prevence kriminality dětí a mládeže projekt  „Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit“.

Hlavním záměrem projektu bylo cílené působení odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, správného trávení volného času a předcházení rizik sociálního vyloučení.  Projektu se zúčastnilo celkem 35 osob městského obvodu Slezská Ostrava včetně nezletilých dětí.

V první  fázi připraveného projektu účastníci absolvovali  tři preventivní vzdělávací semináře, tematicky zaměřené na problematiku výchovy, vzdělávání, partnerství, prevence drogové závislosti, finanční gramotnosti a dluhů. Na vzdělávací semináře navazovala nabídka volnočasových aktivit. Rodiny měly možnost společně navštívit ZOO Ostrava, Landek Park Petřkovice či Slezskoostravský hrad.  

Výše uvedený projekt byl úspěšně zakončen čtyřdenním zážitkovým pobytem v hotelu Polanka v Písku u Jablunkova. V rámci těchto čtyř dnů si účastníci prohlédli malebné prostředí těšínských Beskyd, navštívili sportovní centrum Mosty u Jablunkova, místní koupaliště či aquapark. Ve volných chvílích účastníci využívali nabídku sportovních aktivit areálu hotelu Polanka. V době konání vzdělávacích seminářů určených rodičům byly pro děti připraveny volnočasové aktivity a soutěže zaměřené na prohlubování vědomostí, dovedností a jejich sportovní výkonnosti.  Jednotlivé dny pobytu jsme společně zakončili posezením u táboráku a večerní stezkou odvahy pro zúčastněné děti.

Touto cestou bychom rádi poděkovali zástupcům Městské policie Ostrava a společnosti Renarkon za zajištění  vzdělávacích seminářů  v rámci našeho projektu.

Vladana Vojtalová

Odbor Investiční

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »