Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Problematika kyberšikany očima ostravských preventistů

Poslední změna: Pondělí 21.03.2016 09:46

Stále aktuálnější je pro dnešní mládež téma kyberprostoru, a s tím spojené téma kyberšikany mezi žáky a studenty školských zařízení.

Kyberšikanu je možné charakterizovat jako dlouhodobé, opakované útoky se vzrůstající intenzitou, které sledují urážení, ponižování a dehonestování lidské důstojnosti oběti proti, které směřuji. Přičemž jsou zneužívány moderní technologie. Nejčastěji se jedná o sdílení ponižujících materiálů pomocí sociálních sítí. Toto téma je v současné době velmi diskutováno a sledováno ze strany široké veřejnosti. Ostravští policisté skupiny tisku a prevence s tímto tématem pracují již mnoho let, není tedy pro ně novinkou. V roce 2010 vytvořili projekt „webová policie“ aneb poldík webík pomáhá a chrání, který byl úspěšně realizován v roce následujícím. V rámci projektu vznikl pracovní sešit, který slouží policistům společně s PowerPointovými prezentacemi, videospoty a prezentováním skutečných případů (kazuistik) k nastínění uvedené problematiky při preventivních přednáškách na školách. Tyto přednášky jsou určeny nejen pro žáky a studenty, ale také pro pedagogické pracovníky a v případě potřeby, také pro rodiče, například v rámci třídních schůzek.

Kyberšikana byla mimo jiné zaznamenána již také na prvním stupni základních škol. Při preventivních přednáškách bylo však zjištěno, že samotní „aktéři“ tento problém pro své vědomostní schopnosti nedokázali jako kyberšikanu identifikovat a hlavně si uvědomit jeho závažnost. Po objasnění problematiky ze strany policistů skupiny tisku a prevence byly zaznamenány pozitivní změny v chování jak aktérů kyberšikany, tak také celého kolektivu.

V dobře nastavené praxi pokračuje také projekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje - Prevence pro všechny, který finančně podpořil Magistrát města Ostravy. V rámci projektu vznikly pracovní listy k preventivním přednáškám. Také zde je vytvořen pracovní list zaměřený na problematiku kyberšikany.

Snahou policistů skupiny tisku a prevence Ostrava je osvěta k této v současné době aktuální problematice kyberšikany s poukázáním na možné až fatální následky a dále preventivním působením snížit počet evidovaných případů. S pedagogickými pracovníky jednotlivých školských zařízení, kde preventivní přednášky již proběhly, jsou v kontaktu i nadále a zpětnou vazbou zjišťují, zda bylo preventivní působení úspěšné. Cílem preventistů není odvést mladé generace od moderních technologií, ale naučit je, jakým způsobem s nimi zacházet a jak se v případě potřeby bránit.

Více k tématu prevence lze nalézt zde:

http://www.policie.cz/clanek/sprava-severomoravskeho-kraje-akce-a-projekty-prevence-pro-vsechny.aspx

http://www.policie.cz/clanek/prevence-pro-vsechny-835069.aspx

Příloha:

02-2016 kyberšikana očima ostravských preventistů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »