Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let

Poslední změna: Středa 14.06.2017 16:07

Vážení rodiče, chceme Vás touto cestou informovat o tom, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, současně je stanovena povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání v době od 2. do 16. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinné předškolní vzdělávání dle § 34 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Vzhledem k tomu, že povinností obce, potažmo městského obvodu je zajistit, aby všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 nastoupily k povinnému předškolnímu vzdělávání, je pro zjednodušení a kontrolu zajištěna elektronická aplikace se seznamy těchto dětí.  Tato aplikace umožňuje komunikaci mezi mateřskými školami, městskými obvody, městem i orgány sociálně právní ochrany dětí.

V případě, že zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nezapíše, bude vyzván k nahlášení, kde je jeho dítě vzděláváno. V případě jeho nečinnosti bude zahájeno šetření oddělením sociálně právní ochrany dětí, případně zahájeno správní řízení o přestupku, kterého se zákonný zástupe dítěte dopustí tím, že své dítě nezapíše k povinnému předškolnímu vzdělávání a může mu být vyměřena pokuta až 5 tis. Kč.

Mgr. Petra Nitková
vedoucí odboru
 
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Odbor školství a kultury
Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava
T +420599410075
E pnitkova@slezska.cz
W www.slezska.cz

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »