Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Policejní antistresové omalovánky

Poslední změna: Pondělí 29.08.2016 16:03

Současný fenomén tzv. antistresových omalovánek pro dospělé nyní rozšířily motivy kreseb s policejní tématikou. Příznivci tohoto způsobu relaxačních aktivit naleznou unikátní kresby v publikaci moravskoslezské policie.

Ovšem pravděpodobně první policejní antistresové omalovánky mohou sloužit nejen k relaxaci a zábavě dospělých. Výtisk obsahuje jak informace k preventivním projektům Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, stejně tak kontaktní údaje na jednotlivé skupiny tisku a prevence. Zvolená grafická forma informace tudíž může být zcela výjimečným zdrojem informací pro pedagogy, pracovníky zajišťující preventivní akce pro seniory, ale i pro další dospělou veřejnost.

Podobu omalovánek pro dospělé tak například dostal projekt určený mladistvým i pedagogům, informující o rizicích spojených s užíváním omamných a psychotropních látek s názvem „Bereš? Zemřeš!“ Grafické zpracování však získaly i projekty pro veřejnost – „Řídím bez opice“ (určený řidičům), „Kdo s koho“ (prevence majetkové trestné činnosti) i „Policejní pohádky.“

V druhé části publikace populárních antistresových omalovánek s policejní tématikou naleznou kreslíři motivy služební kynologie, dopravní služby, činnost kriminalistických techniků či operačního střediska a další.

Autorkou Policejních antistresových omalovánek je paní Šárka Nogová, která ilustrovala i velmi dětmi a učiteli oblíbené „Policejní pohádky.“ Tato kniha moravskoslezské policie je aktuálně distribuována z Moravskoslezského kraje na další krajská ředitelství a bude proto dostupná v novém školním roce pro školy a školky na celém území republiky. K dispozici je nyní již ve Zlínském, Olomouckém i Jihomoravském kraji. Kniha byla pořízena v nákladu 14 500 kusů.

A před zahájením nového školního roku lze znovu připomenout, že veškeré informace o preventivních aktivitách a projektech moravskoslezské policie, včetně nabídky besed a přednášek pro každou cílovou skupiny na jednotlivá témata lze najít také na internetu v odkazu „Prevence“ na http://www.policie.cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence.aspx. Během uplynulého školního roku policisté v Moravskoslezském kraji zrealizovali na školách více jak pět set besed a oslovili tak přes třináct tisíc žáků a studentů. Nejčastějšími tématy besed pak byla vlastní bezpečnost, trestní odpovědnost, rizika virtuální komunikace a kyberšikany, problematika drog či dopravní výchova.

Doplnit lze i výčet preventivních akcí moravskoslezské policie v roce 2015, které čítaly víc jak 760 rozličných preventivních akcí. Vloni byl zřízen souhrnný a přehledný formát informací ve výše uvedeném odkazu „Prevence.“ Pro příznivce tištěného média byly informace o preventivní činnosti shrnuty v letáku „informujeme, radíme, prezentujeme,“ který nyní doplnil aktuální a preferovaný grafický formát zmíněných policejních antistresových omalovánek. Detailně k preventivním aktivitám moravskoslezské policie v roce 2015 v odkazu http://www.policie.cz/clanek/aby-nebyla-popelkou.aspx

 

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková

         vrchní komisař              

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »