Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Oznámení o pořádání společenské a kulturní akce

Poslední změna: Pondělí 23.07.2018 11:20

Oznámení o pořádání kulturního podniku ve venkovních prostorách v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, v platném znění.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor organizační, vnitřních věcí a kultury, Vás v souladu s čl. 37 odst. 4, obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, vyrozumívá, že v době konání kulturní akce Ostrava v plamenech, jež se uskuteční ve dnech  03.08.2018 - 04.08.2018, v Dolní oblasti Vítkovic se doba nočního klidu v dotčených městských obvodech Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava a Ostrava-Jih vymezuje od 00:00 do 06.00 hodin.

Příloha:

OZV - Ostrava v plamenech

 

Ing. Ilona Kovalová
kontrolor

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Odbor školství a kultury
Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava
T +420599410043
E ikovalova@slezska.cz
W www.slezska.cz

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »