Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Oprava ulic Heřmanická a Koněvova

Poslední změna: Středa 02.05.2018 15:17

Oznámení odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů o realizaci akce Oprava ulic Heřmanická a Koněvova

Vážení občané,

9. 5. 2018 bude zahájena oprava ulic Heřmanická a Koněvova, spočívající v provedení souvislé údržby komunikací a výměně povrchu chodníků. Realizace stavebních prací na opravě komunikacích bude probíhat v termínu 05 – 06/2018. Během těchto stavebních prací bude provizorním dopravním značením částečně omezen provoz na komunikacích. Tyto stavební práce částečně zasáhnou i do chodníků. Z tohoto důvodu je třeba dbát v této oblasti při jízdě a chůzi zvýšené opatrnosti. Na závěr stavebních prací na komunikacích proběhne pokládka finální živičné vrstvy, která způsobí největší omezení dopravy. Pokládka bude probíhat o víkendu za úplného vyloučení dopravy včetně MHD. Předpokládaný termín je stanoven na 30. června a 1. července 2018 s tím, že jeden den bude uzavřen úsek ul. Koněvova mezi křižovatkami s ulicemi Vrbická a Kubínova, druhý den bude uzavřen úsek ul. Koněvova a Heřmanická mezi křižovatkami s ulicemi Kubínova a Michálkovická. V případě nepříznivého počasí bude tento termín uzávěry o týden posunut. Zhotovitel stavebních prací společnost EUROVIA CS. a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava se bude snažit provádět stavební práce tak, aby co nejméně omezila běžný život občanů.

V průběhu výše uvedených stavebních prací bude zahájena i oprava chodníků. Tyto práce bude zajišťovat společnost Technické služby a.s. Slezská Ostrava.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.

Odbor TSKZaH

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »