Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Novela zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech

Poslední změna: Úterý 12.06.2018 11:45

Vážení občané,

s účinností od 1. 7. 2018 dochází k těmto změnám:

Občanské průkazy

 • Všechny občanské průkazy budou vydávány se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Občan si sám zvolí, zda si čip v dokladu aktivuje a bude využívat elektronickou část občanského průkazu. Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele při komunikaci s veřejnou správou.
 • Občan může žádost podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 - 22 nebo u Ministerstva vnitra.
 • Dosavadní občanské průkazy bez kontaktního elektronického čipu zůstávají v platnosti, tedy nebude prováděna plošná výměna občanských průkazů.
 • Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (typ „Blesk“) s dobou platnosti 1 měsíc budou dále vydávány pouze z důvodu voleb, ruší se jejich vydávání z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu (tzv. úřední adresa)
 • Lhůta pro vydávání občanského průkazu zůstává 30 dní, bude však umožněno vydávat občanské průkazy ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů a do 24 hodin v pracovních dnech. Ve zkrácených lhůtách bude nově vydávajícím úřadem i Ministerstvo vnitra v Praze. Občanský průkaz vydaný ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin bude možno převzít pouze u Ministerstva vnitra, adresa je Na Pankráci 72, Praha 4 (stanice metra C – Pražského povstání), úřední hodiny PO, ST 8.00 -17.00 hodin, ÚT, ČT 8.00 – 16.00 hodin, PÁ 8.00 – 15.00 hodin. V souvislosti se zavedením vydávání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách se také mění výše správních poplatků, jejichž přehled najdete v přiloženém letáku Ministerstva vnitra „Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018“.

Cestovní pasy

 • Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin, a to u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 - 22 nebo u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin bude možno převzít pouze u Ministerstva vnitra, adresa je Na Pankráci 72, Praha 4 (stanice metra C – Pražského povstání), úřední hodiny PO, ST 8.00 -17.00 hodin, ÚT, ČT 8.00 – 16.00 hodin, PÁ 8.00 – 15.00 hodin. V souvislosti se zavedením vydávání cestovních dokladů ve zkrácených lhůtách se také mění výše správních poplatků, jejichž přehled najdete v přiloženém letáku Ministerstva vnitra „Změny ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách od 1. července 2018“.

Příloha:

Změny ve vydání cestovních pasů od 1. července 2018

Změny ve vydání občanských průkazů od 1. července 2018

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »