Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

INFORMACE PRO OBČANY - agenda pomoci v hmotné nouzi

Poslední změna: Středa 30.11.2011 09:25

Vážení spoluobčané,

 

z důvodu legislativních změn bude agenda pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2012 převedena na Úřad práce České republiky. Pro občany našeho městského obvodu bude agendu pomoci v hmotné nouzi zabezpečovat Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě, výplatní místo bude od 1.1.2012 zřízeno na adrese Moravská Ostrava, Husova 7.

Odbor sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, bude nadále vykonávat sociální práci pro všechny cílové skupiny občanů (osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižené osoby, osoby pečující o osobu závislou na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí). Sociální práce bude zahrnovat především komplexní sociální poradenství, asistenci při nácviku sociálních dovedností klienta, jednorázovou administrativní pomoc a další činnosti vedoucí k předcházení nebo řešení nepříznivé sociální situace klienta.

Od 1.1.2012 bude na odbor sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava převedena agenda sociálního kurátora pro dospělé (dosud tuto agendu zajišťuje Magistrát města Ostravy).

 

Mgr. Zdeněk Matýsek

Vedoucí odboru sociálních věcí

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »