Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rajónové čištění

Poslední změna: Středa 25.04.2018 17:14 vypršelo

Čištění místních komunikací po zimním období.

Vážení občané,

v měsíci květnu bude v sídlištích Muglinov, Kamenec a na ulicích kolem Modrého pavilonu, ul. Kmetské a v oblasti mezi ul. Olešní a ul. Vančurovy ve Slezské Ostravě probíhat rajónové čištění vozovek a parkovišť.

V souladu se zákonem o pozemních komunikacích bude předmětná oblast označena týden před vlastním čištěním dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den a hodina, od 600 do 1800 hod.

V tomto časovém rozmezí firma Technické služby, a.s. Slezská Ostrava provede postupně vyčištění všech zpevněných ploch v předmětných oblastech.

Aby akce proběhla bez problémů, je nutno Vaší spolupráce. Z tohoto důvodu Vás žádáme o respektování zákazu stání v daném časovém období.

Vážení občané, v předmětném období přeparkujte svá vozidla na jiná místa - na parkoviště pod estakádou, na odstavné pruhy na ul. Hladnovské atd., pomůžete takto ke zlepšení životního prostředí ve Vaší oblasti. 

OBLAST KMETSKÁ
2.5.2018          - ul. Kmetská
                        - ul. Na Baranovci (MK III. tř.)
                        - parkoviště na ul. Na Baranovci u domu č. 1975/30, 1976/32, 1977/34,
                          1978/36
 
OBLAST OLBRACHTOVA (MODRÝ PAVILON)
4.5.2018          - ul. Olbrachtova (od ul. Michálkovická po ul. Mahenova)
                        - ul. Jaklovecká (od ul. Michálkovické po ul. Olbrachtova)
                        - ul. Chittussiho (od ul. Michálkovická po ul. Mahenova)
                        - ul. M. D. Rettigové (celá)
                        - ul. Nejedlého (celá)
                        - ul. Mahenova (celá)
 
OBLAST KAMENEC
 
7.5.2018          - Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 1387/73, 1056/71,
                          1139/67, 1486/5, 1360/1, 1361/2, 1362/3, 1363/4
 
9.5.2018          - Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65,
                          446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 442/51, 441/49
 
11.5.2018        - Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 448/60, 449/58, 440/48,
                          439/46, 438/44, 437/42, 436/40, 441/50
 
OBLAST MUGLINOV
 
14.5.2018        - ul. Vdovská (od ul. Okrajní po ul. Lepařova)
                        - parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 641/18, 643/20, 672/22, 679/24,
                          685/26, 697/38
 
16.5.2018        - část ul. Švédská (od ul. Okrajní po ul. Křížkovského)
                        - parkoviště na ul. Švédská u domů č. 645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 668/33
                        - ul. Vedlejší
                        - část ul. Skalacká (mezi ul. Vdovská a ul. Švédská)
 
18.5.2018        - ul. Fojtská, včetně parkoviště
                        - ul. Mojžíškové
 
21.5.2018        - ul. U Kapličky (celá)
                        - část ul. Švédská (od ul. Křížkovského až dolů)
                        - část ul. Křížkovského (mezi ul. Vdovská a ul. Švédská)
                        - parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4,
                          730/75, 728/73, 729/2
 
OBLAST VANČUROVA
 
23.5.2018        - část ul. Vančurova a ul. Keramická
                        - ul. V Koutech, ul. Olešní, ul. Boční a ul. Zemanská
 
 
 

Děkujeme za spolupráci

Odbor TSKZaH

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »