Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konané dne 22.11.2018

Poslední změna: Pátek 28.12.2018 09:56 vypršelo

Místo jednání: v obřadní síni slezskoostravské radnice, Těšínská 35
Začátek jednání: 15:00 h

Návrh programu 

 1. Složení slibu členy Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 2. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 5. Volba členů volební komise
 6. Volba členů komise pro přípravu návrhu usnesení
 7. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava uvolněni, stanovení počtu členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 8. Volba starosty, místostarostů, a dalších členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava
 9. Návrh na svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti starostovi a místostarostům
 10. Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
 11. Určení místostarostů, kteří budou zastupovat jiné místostarosty v době jejich nepřítomnosti, nebo v době, kdy místostarostové nevykonávají funkci
 12. Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, volba jejich předsedů a dalších členů
 13. Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 14. Návrh paušální částky za hodinu a nejvyšší částky, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněnému členovi zastupitelstva MO, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost a návrh “Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni”

 15. Stanovení měsíčních odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městského obvodu, za výkon funkce členů výborů a komisí

 16. Stanovení termínu konání 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

 17. Organizační záležitosti

 18. Závěr

   

MVDr. Barbora Jelonková
vykonávající pravomoci starostky
 

V Ostravě dne 12.11.2018

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »