Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Upozornění pro organizátory kulturních, sportovních a společenských akcí

Poslední změna: Čtvrtek 26.04.2018 09:29 vypršelo

Vážení spoluobčané,

V souvislosti s přípravou nové obecně závazné vyhlášky o nočním klidu si Vás dovolujeme upozornit na možnost nahlášení Vašich akcí, které plánujete pořádat v roce 2017, případně v dalších letech.

Jedná se o veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, včetně slavností nebo obdobných společenských akcí, konaných ve venkovních prostorách, u nichž doba konání přesáhne dobu nočního klidu, která je stanovena od 22:00 do 06:00 hodin.  Do připravované vyhlášky by měly být doporučeny významné a výjimečné akce, které se v rámci městského obvodu Slezská Ostrava konají a zásadním způsobem přispívat k rozvoji kulturního a sportovního života v Ostravě a svou výjimečností převyšují zájem nad dodržováním nočního klidu.

Pokud plánujete pořádat akci, která splňuje výše uvedená kritéria, vyplňte prosím přiložený formulář a nejpozději do 10:00 hodin, 14. 2. 2017 zašlete na e-mail: ikovalova@slezska.cz

Městský obvod Slezská Ostrava navrhne seznam plánovaných akcí ke schválení Zastupitelstvu města Ostravy, které bude novou obecně závaznou vyhlášku projednávat v dubnu 2017. Akce, které nebudou ve vyhlášce uvedeny, ukončí svůj program nejpozději ve 22:00 hodin.

Se schválením nové obecně závazné vyhlášky se předpokládá zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, která vymezuje délku trvání vybraných akcí s hudebními produkcemi.

Mgr. Petra Nitková

vedoucí odboru školství a kultury

Příloha:

Návrh OZV

Tabulka OZV

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »