Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dopravní terminál Hranečník

Poslední změna: Čtvrtek 26.04.2018 09:37 vypršelo

Dne 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic i příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové.

Důvodem zřízení přestupního terminálu je snaha o zefektivnění a ekologizaci veřejné dopravy v centru města Ostravy tím, že zde bude v cílovém stavu ponechána pouze doprava provozovaná v elektrické trakci. Silné přepravní vztahy z terminálu dále do všech centrálních částí města zajistí tramvajová a nově také trolejbusová doprava po nové trati vybudované z dotace Programu švýcarsko – české spolupráce. Na rozdíl od dnešního stavu umožní terminál komfortní přestup z autobusů bez pěší docházky. Veškerá nástupiště jsou zastřešena a cestujícím pro delší čekání bude k dispozici vytápěná čekárna v objektu občanské vybavenosti včetně WC. Celý prostor dopravního terminálu včetně budovy bude pod stálým dohledem Městské policie.

Autobusové linky 22, 28, 29, 30, 38, 97, 531 a 551 dojedou do terminálu Hranečník, kde budou ukončeny (vyjma linky 38 v pracovní dny provozované částečně elektrobusy s předpokladem jejich náhrady trolejbusy s bateriovým pohonem). Výstup z autobusů uvedených linek bude probíhat u nástupiště shodného s nástupištěm pro tramvaje a trolejbusy směřující do centra města. Přestup z autobusu na tramvaj či trolejbus tedy bude obnášet pouhý cca 10m pěší přesun z jedné hrany nástupiště na protější. Stejný princip přestupu bude aplikován v opačném směru, kdy výstup z tramvají resp. trolejbusů bude realizován na nástupišti shodném resp. sousedním s nástupištěm pro odjezd autobusů ve směru z Ostravy. Na téměř všech linkách budou zavedeny zcela nové jízdní řády. Významnější změna mimo terminál Hranečník proběhne na linkách 22 a 92. Všechny spoje linky 22 v pracovní dny cca od 4 do 18 h budou vedeny až do centra města, čímž bude doplněna obsluha sídliště Kamenec. Ostatní spoje budou ukončeny na zastávce Důl Heřmanice s návazností na linku 106. Linka 92 bude nově vedena přes zastávku Hradní náměstí a ukončena na zastávce Bazaly s výjimkou školního spoje vedeného na zastávku Gymnázium. Noční linka 71 bude i nadále vedena až do centra města s návaznostmi na trolejbusovou dopravu na zastávce Most Miloše Sýkory a návaznostmi na tramvajovou dopravu na zastávce Náměstí Republiky a nově budou do této linky převedeny i noční spoje linky 38. Noční linka 78 bude zcela zrušena.

Nově bude možno z terminálu Hranečník cestovat v rámci ODIS také do Havířova, a to linkami 440 po Šenovské do Šumbarku, 2. etapa točna (provoz vždy v době střídání směn) a linkou 441 po Těšínské do Podlesí aut. nádr. Občané Kunčiček v okolí zastávky Vratimovská, případně další, budou moci nově využít i nových rychlých špičkových linek ODIS číslo 443 směrem po Místecké na ÚAN a číslo 445 směrem po Rudné do Poruby k Fakultní nemocnici. Špičkové linky 532 a 552, jedoucí po ulici Rudné, budou v Ostravě nově vedeny přes Mírové náměstí, což zlepší přestupní možnosti. Cestující budou nově ve všech spojích uvedených linek i linek 531 a 551 nově odbavováni v tarifu Ostrava XXL včetně vzájemného přestupu z příměstských linek na linky DPO, avšak v příměstských autobusech si nebudou moci označit jízdenku DPO a budou muset jízdné uhradit v hotovosti nebo z čipové karty ODISka. Do příměstských spojů je vždy možný nástup pouze předními dveřmi!

Dopravu po Těšínské ulici v úseku Slezská Ostrava radnice – Ústřední hřbitov – Hranečník zajistí nově trolejbusové linky 101, 107 a 110. Linka 101 bude odkloněna ze stávající konečné zastávky Bazaly na Hranečník a zajistí jeho spojení s oblastí Sokolské třídy, Přívozem a Hlavním nádražím. Nově bude linka provozována celodenně, a to v intervalu 10 min. ve špičce a 20 min. mimo špičku. Nová trolejbusová linka 107 zajistí spojení terminálu s Českobratrskou ulicí, nákupním centrem Futurum a administrativním centrem Orchard a zároveň zlepší dopravní obsluhu sídliště Fifejdy. Linka bude provozována celodenně, a to v intervalu 10 min. ve špičce a 20 min. mimo špičku. Nová trolejbusová linka 110 kapacitně posílí dopravu z Hranečníku do centra města v době přepravní špičky a zajistí možnost pohodlného přestupu žáků a studentů na Náměstí J. Gagarina na linky směrem na Kamenec a Hladnov. Bude provozována v intervalu 20 min. ve vzájemném prokladu s linkou 38.

Tramvajová doprava z terminálu Hranečník bude rovněž posílena – linka 12 bude na Hranečník prodloužena všemi spoji.

Přestože změny v souvislosti se zprovozněním terminálu Hranečník jsou zásadní, věříme, že cestující ocení především komfort při přestupu a velmi dobrou nabídku návazných spojů i dílčí zlepšení v dopravní obsluze města Ostravy rozšířením provozu trolejbusů a možností nově využívat i další příměstské autobusy.

 

                                                                                              Koordinátor ODIS s.r.o.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »