Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Akce BIO popelnice vstupuje do závěrečné etapy

Poslední změna: Čtvrtek 26.04.2018 09:37 vypršelo

Město Ostrava přišlo v tomto roce s novinkou v  systému nakládání s komunálními odpady, novou službou určenou občanům trvale žijícím v rodinném domě se zahrádkou. Ti od letošního roku získají nárok na bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v ní shromažďovaného. Svezená zeleň bude využita k výrobě kompostu, což přispěje ke zvýšení míry využívání komunálního odpadu a k ochraně životního prostředí ve městě. Nová služba bude plně hrazena z poplatku za komunální odpad, který město zachovalo i pro letošní rok ve výši 498 Kč na osobu za rok.

Rozvoz BIO popelnic probíhá ve třech etapách. První etapa je již před koncem a do konce měsíce května budou mít všichni žadatelé, kteří do této etapy patří, již své BIO popelnice na zahrádce. Zároveň na Magistrátu města Ostravy probíhá zpracovávání žádostí občanů z druhé etapy akce, kteří by se měli svých popelnic dočkat v v průběhu měsíce června.

Již 16. dubna bude roznosem informačních letáků do schránek zahájena i poslední III. etapa akce, do které byly zařazeny městské obvody Slezská Ostrava, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Petřkovice a Hošťálkovice.

Zájemci o novou službu budou muset žádost obsaženou v letáku vyplnit a zaslat či doručit na podatelnu úřadu svého městského obvodu nebo podatelnu Magistrátu města Ostravy, případně se přihlásit ke službě elektronicky na webu města: biopopelnice.ostrava.cz, a to do 3. června 2016. Později podané žádosti budou uspokojovány až po skončení plošného rozvozu nádob, pravděpodobně ve druhé polovině roku 2016 a žadatel si v takovém případě bude muset nádobu vyzvednout sám v provozovně společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Přívoze. Všechny žádosti budou podléhat schválení Magistrátem města Ostravy, který prověří, zda žadatel splňuje podmínky služby. Důležité je vybrat si jen jednu formu podání žádosti (elektronicky, nebo na papírovém formuláři), aby duplicita žádostí zbytečně nezdržovala proces jejich schvalování.

Podle schválených žádostí bude rozvoz BIO popelnic v obvodech patřících do III. etapy zahájen pravděpodobně 20. června. Toto datum je však pouze orientační, vše závisí na bezproblémovém průběhu první a druhé etapy akce. Týden před rozvozem nádob však budou žadatelé informováni o konkrétním termínu rozvozu. Nádoba bude v daném termínu přivezena v odpoledních hodinách (16 – 20 hodin) přímo na každou schválenou adresu a předána zástupci konkrétní domácnosti oproti podpisu. Občané mohou o fyzické převzetí BIO popelnice požádat i někoho ze sousedství, pokud sami v uvedenou dobu nebudou moci nádobu převzít.

Podrobnosti ke službě

 • Svoz zeleně bude probíhat celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně. Přesný svozový den se občan dozví při rozvozu nádob.
 • BIO popelnice je hnědá a má perforované stěny, aby odpad rostlinného původu větral, odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně v Ostravě byly vybrány nádoby o objemu 240 l.
 • Do BIO popelnic patří:
  Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z  ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).
 • Do BIO popelnic nepatří:
  Kuchyňský odpad živočišného původu
  (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).
 • Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů a keřů přijímají i nadále sběrné dvory v Ostravě.
 • Větší kapacitu nádob, než umožňuje právě zaváděný městský systém pravidelného svozu zeleně, lze objednat jako placenou službu u společnosti OZO Ostrava.

Příloha:

BIO popelnice - trojlist, A5 - III. etapa

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »