Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

BYL VYHLÁŠEN SIGNÁL REGULACE, SMOGOVÁ SITUACE NASTALA.

Poslední změna: Pondělí 14.11.2011 08:08 vypršelo

Především vlivem zhoršených rozptylových podmínek byl dne 01.11.2011 v 02:00 hodin vyhlášen Českým hydrometeorologickým ústavem signál regulace.

Výrazně se zhoršila kvalita ovzduší na území města Ostravy u sledovaného parametru prašného aerosolu (tzv. polétavý prach), oxidu siřičitého, oxidu dusičitého. Nejhorší situace byla dnes v 02:00 hod. na stanici Bohumín, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 163μg.m-3 (denní limit je přitom 50 μg.m-3).

Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší zařazeni v MRŘ jsou povinni regulovat své zdroje dle schválených regulačních řádů.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Dále žádáme občany, aby po dobu vyhlášení signálu upozornění minimalizovali svým jednáním množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, nespalovali na otevřených ohništích dřevo, rostlinné zbytky a jiný odpad ze zeleně, který za normálních podmínek spalovat lze, neboť emise z otevřených ohnišť se podílejí na zvýšené koncetraci oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným se doporučuje omezit pobyt venku, není vhodné venku sportovat, větrat by se mělo jen krátce a intenzivně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Statutární město Ostrava žádá ovlivněné obce a městské obvody, aby o této situaci informovali citlivé skupiny nacházející se v jejich územním obvodu. Jedná se například o mateřské školy, základní školy, střední školy, domovy důchodců, nemocnice, ústavy aj.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách hydrometeorologů:

http://old.chmi.cz/OS/info.php?page=mapaAktualPM10.php, popř. telefonním čísle 596900265 nebo na teletextu České televize (str. 180).

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »