Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vzdělávací semináře s preventivní tématikou zakončené zážitkovým pobytem pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit

Poslední změna: Čtvrtek 03.12.2015 12:38
Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci za účelem podpory v oblasti prevence kriminality. Na základě přiznané dotace a rovněž za finanční podpory městského obvodu byl realizován projekt ,,Vzdělávací semináře s preventivní tématikou zakončené zážitkovým pobytem pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit“.

Projekt byl zaměřen na rodiny ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a jeho přínos spočíval v intenzivně výchovně vzdělávacím působení odborníků z různých pomáhajících profesí na děti a jejich rodiče s cílem nastartovat změnu jejich dosavadních návyků v oblasti trávení volného času, podpořit je v orientaci vzdělávání a výchově dětí, sociálně právních otázkách a tím přispět k prevenci sociálně patologických jevů jako je protiprávní činnost, zneužívání návykových látek apod.

Realizace projektu započala v měsíci červnu, kdy byly v prostorách Azylového domu pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava – Hrušov, uskutečněny vzdělávací semináře s Městskou policií Ostrava, pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a psychologem. Jednotlivá školení byla tematicky zaměřená na problematiku výchovy, vzdělávání, drogové závislosti a zvládání psychických obtíží. Následovala nabídka jednodenních volnočasových aktivit pro rodiče a děti.

Celý projekt byl zakončen čtyřdenním zážitkovým pobytem v penzionu U přehrady na Morávce, během něhož rodiče absolvovali dvě skupinová sezení s psychologem s možností následných individuálních konzultací. Pracovníci odboru sociálních věcí si pro rodiče připravili interaktivní přednášky zaměřené na motivaci a nácvik dovedností pro uplatnění na trhu práce a nástroje sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách. Starší děti pak absolvovaly skupinové sezení s pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí věnované problematice záškoláctví, drog a trestné činnosti. V rámci volnočasových aktivit byly pro děti realizovány branné a olympijské hry, které byly v odpoledních hodinách rozšířeny o společné výlety na Pustevny a penzion Jízdárna, kde se mohly děti svézt na koních.

Pobyt byl zakončen stezkou odvahy a vyhodnocením sportovní olympiády s předáním diplomů a medailí jednotlivým družstvům.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »